1
 • november 12, 2021

Temanummer: Kropp, minne, væren og viten

Dette temanummeret undersøker forholdet mellom kropp, minne, væren og viten i drama- og teaterfaglige kontekster. Drama og teaterfaget har lange tradisjoner med å arbeide med kropp og viten gjennom kunstnerisk praksis. Her inngår arbeidsmetoder basert på kroppsliggjøring og kroppslige erfaringer, teknikker knyttet til memorering innen skuespillerkunsten og fortellerkunsten samt sansebaserte metoder på tvers av generasjoner. Kunnskap som utvikles innen drama og teaterfagene kan knyttes til interdisiplinære konsepter som «embodied memory» og “embodied cognition”, som krysser disiplinære grenser. Omfanget av dette temanummeret er derfor bevisst bredt, og ønsker å inkludere et mangfold av dramapedagogiske stemmer (inkludert alle kjønn, LHBTQ, urbefolkninger, innvandrere og skribenter med funksjonsvariasjoner). Vi oppfordrer både kunstnere, pedagoger og forskere til å sende inn sine bidrag.

Mulige temaer inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Fortellerkunst
 • Å leve, lære og skape gjennom kroppslig minne
 • Kroppslig kunnskap
 • Kroppslig situert kognisjon
 • Kropp-hjerne-splittelsen
 • Reminisens og drama
 • Anvendt teaterpraksis i Norden
 • Minnearbeid med barn og unge
 • Generasjonsmøter i drama og teater
 • Anvendt teaterpraksis i kunst- og helsebevegelsen
 • Teknologiens rolle i reminisensarbeid
 • Fra minne til øyeblikk

Vi ønsker både kunstnerisk og akademisk utforskning av temaet velkommen. Formatet kan være meningsinnlegg, anmeldelser, visuell kunst, intervjuer, dialoger, fotografier, lyd, partiturer, multimedia, kreativ skriving eller annet, og må ikke overskride 1800 ord. Legg ved portrettfoto av deg selv. Send gjerne flere bilder/illustrasjoner til teksten i høyoppløselig versjon (helst over 240 dpi). Referansestil: APA 7th. Lenke til Kildekompasset finner du her. Send et sammendrag (250 ord) i forkant av fristen, og senest 15. desember 2021, for å hjelpe oss med planleggingen av innholdet som helhet.

Fristen for endelige innleveringer er 12. januar 2022, og vi ber om at de innsendte bidragene er korrekturlest.

Gjesteredaktør for nummeret er Lilli Mittner, og ansvarlig redaktør er Christina Næss.

Vi ser frem til å motta dine ideer, forslag og bidrag som sendes til [email protected]