3
  • desember 8, 2021

02/2021 FELTETS RESPONS PÅ KORONAKRISEN

Hva gjør vi når selve grunnsteinen i drama- og teaterfaget – det fysiske her og nå – ikke får lov til å være en del av vår virksomhet? I vår inviterte DRAMA forskere, pedagoger og utøvere i Norden til å sende inn sine bidrag, tanker og erfaringer, høstet fra en unntakstilstand som har vart lenger enn vi var forberedt på. På hvilke måter har drama- og teaterfeltet blitt endret etter dette? I dette nummeret får vi fagfeltets respons på koronakrisen!