Siste Nytt

Bare Gjør Det!

Bare gjør det!

Drama- og teaterpedagogene aksjonerer for en mer praktisk og estetisk skole som gir lærelyst og bedre skolemiljø. Dramafaget sitter på en rekke læringsformer som skaper…

Vi Har Flyttet!

Vi har flyttet!

Drama- og teaterpedagogene, Dans i Skolen, Mediepedagogene og Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS) har sammen med Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF), Kunst og design i…

#MyePåSpill

#MyePåSpill

Aksjoner på lærerutdanninger over hele landet. Drama- og teaterpedagoger overtok undervisningen, blant annet for 100 lærerstudenter på HiOA og rektorutdanningen på UiT. Høsten 2017 gjøres…

Kurs

Kurs

Drama- og teaterpedagogene skal stimulere utvikling og kompetanseheving innen drama- og teaterfeltet. Vi arrangerer årlige kompetansehevende…

Fylkeslag

Fylkeslag

DTP er en landsdekkende organisasjon og har fylkeslag i Oslo-Akershus, Rogaland, Nord-Norge og Hordaland.

Kjøp Et DTP-nett

Kjøp et DTP-nett

Identifiser deg selv med et flott DTP-handlenett. Kun 50kr!