DRAMA 2+3 2017:

Del 1: Fiksjonalitet i film

Del 2: Dramafaget i Norden

I del 1 i dette dobbeltnummeret av DRAMA undersøker vi om filmer som viser lek med ulike fiksjonsnivåer og rollespill “i det virkelige liv” kan gi noen nye retninger for dramapedagogikken.

Temadelen inneholder analyser av de glimrende filmene Min pappa Toni Erdmann (Maren Ade 2016), Man on the Moon (Milos Forman 1999), Close-up (Abbas Kiarostami 1990) og Idiotene (Lars von Trier 1999). I tillegg beskriver Andreas Røst sitt master-prosjekt Scenisk etyde #1-5 og hvordan en hjemmevideo av hans avdøde oldemor ble til en karakter i det sceniske spillet. «En større interaksjon mellom aktørene og forskjellige media forvandler vår oppfatning av karakter og skuespill,» skriver han. Og Erik Exe Christoffersen beskriver hvordan teatergruppen Fix & Foxys bearbeiding av Leni Riefenstahls Viljens Triumf (1935) viser fram filmens manipulasjon på flere nivåer.

I del 2 undersøker vi hvilke likheter og forskjeller i status, anvendelse og begreper for drama-/teaterfaget som uttrykkes i de nordiske landene.

Vi i DRAMAs nordiske redaksjon oppdaget nemlig at vi har helt forskjellige utgangspunkt når vi snakker om faget. For å få en bedre forståelse av diversiteten som ligger i oppfattelsen av dramafaget, forsøker vi i denne delen å kartlegge likheter og forskjeller på tvers av landegrensene i Norden. Forhåpentligvis vil artiklene gi oss mer inngående kjennskap om ståstedet til våre nordiske kollegaer, og slik legge grunnlag for fortsatt fruktbare faglige diskusjoner og utvekslinger.

Se nummeret her

Tekster av Tine Skjold, Bjørn Rasmussen, Andreas Røst, Birger Langkjær, Karsten Meinich, Erik Exe Christoffersen, Anna-Lena Østern, Rannveig Thorkelsdottir, Kristian Nødtvedt Knudsen, Åse Eliason Bjurström, Anna-Songe Møller, Mette Bøe Lyngstad, Stig A. Eriksson, Rikke Gürgens Gjærum, Stine Ellinggard og Tove Ilsaas.

Medredaktører for Norden-delen var Ólafur Gudmundsson og Birgitta Silfver. Kristian Nødtvedt Knudsen har vært assistent for redaktøren, med et særlig ansvar for Norden-artiklene.

HEDDA FREDLY
Ansvarlig redaktør

NB! 1: Dessverre falt ingressen ut på saken side 77 om Norges to nye professorer innen drama-/teaterfaget. Den lød slik:

I august fikk to av de ansatte i Drama/teater ved Universitetet i Agder, Siemke Böhnisch og Jeppe Kristensen, opprykk til professor.

 

NB! 2: Faktaboksen til saken om palestinsk-norsk dramapedagog-utveksling side 66 falt dessverre også ut, den lød slik:

NORDRANET:

Norwegian Mobility Consortium for Drama and Theatre (NORDRANET) har hatt sin oppstart på An-Najah National University i Nablus.

Nettverket er driftet av Universitetet i Stavanger (UiS), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Høgskolen i Østfold (HiØf) og er organisert som et Erasmus+ mobilitetskonsortium.

NORDRANET er det første Erasmus+ mobilitetskonsortiet i høyere utdanning i Norge hvor målet er å styrke akademisk nettverksbygging, felles forskningsinteresser og å fremme drama og teater som estetisk fag i skole og høyere utdanning nasjonalt og internasjonalt.

 

 

 

 

 

 

 

De 3 siste utgavene av DRAMA

Se flere tidligere utgaver av DRAMA.