Teater Fot
  • februar 13, 2019

Hvor: Universitetet i Stavanger, dramaavdelingen

Når: 13. mars kl 18-21

Teater for de minste
Kurset vil gi en kort innføring i teater for de aller minste, der vi arbeider praktisk med metoder basert på affektinntoning /følelsesmessig innlevelse, lek og improvisasjon med lyd og bevegelse. Å lære oss kunsten å lytte med hele kroppen i tett samspill med andre, materialer, rom og affekter danner grunnlag for skapende arbeid i møte med den aller yngste publikumsgruppen. Det er fint om deltakerne kan ta med et musikkinstrument eller annen lydkilde, og ellers være, forberedt på litt bevegelse og kroppslig arbeid. Kurset er for alle som er interessert i å lære om å kommunisere skapende med små barn i barnehage eller i en teatersammenheng.

Om kursholder: 

Lise Hovik er daglig og kunstnerisk leder i Teater Fot. Hun er dramapedagog og arbeider til vanlig som førsteamanuensis i drama ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hun har en doktorgrad fra 2014 som handler om teater for de aller minste hvor hun kunstnerisk og teoretisk undersøkte barneteatrets interaktive og performative estetikk, med fokus på lek og improvisasjon. Sammen med Lisa Nagel har hun utgitt boka Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn (Fagbokforlaget 2017). Boken presenterer ulike metoder i scenekunstneres møte med barnepublikummet.

Kursarrangør: Drama- og teaterpedagogene, fylkeslaget i Rogaland.

Pris: Gratis for medlemmer i Drama- og teaterpedagogene, kr 300,- for andre.

Påmelding: [email protected] eller mobil 916 24085 innen onsdag 6. mars