Drama- og teaterpedagogene er en del av Seilet – huset for kunst og kultur i skolen
Læringsressursen Seilet ressurs er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Klikk her for Seilet ressurs: Spill levende – iscenesettelse av fortellinger fra fortid og samtid

Drama- og teaterpedagogene har fått støtte fra Utdanningsdirektoratet til å utvikle 10 nye undervisningsforløp med opplæringsfilmer. Kommer i løpet av oktober 2022.

PRAKSISINTERVJUER TIL INSPIRASJON

Her kan du lese eksempler fra tidsskriftet DRAMAs faste spalte Praksisintervjuet – som også er ment som «oppskrifter» på opplegg til inspirasjon for andre praktikere:

DRAMAPEDAGOGER DELER UNDERVISNINGSOPPLEGG
(erstattes av ny, digital læringsressurs høsten 2022)

 

siste    drama

 

FAGPOLITISKE RESSURSER

Her kan du lese fagpolitiske innlegg fra andre – til inspirasjon og nytte.

Drama og fagfornyelsen. Stig A. Eriksson, Høgskulen på Vestlandet/Campus Bergen (HVL)