Drama- og teaterpedagogene er en del av Seilet – huset for kunst og kultur i skolen
NYTT i 2021 er læringsressursen Seilet ressurs, laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Klikk her for Spill levende – iscenesettelse av fortellinger fra fortid og samtid

Drama- og teaterpedagogene har fått mer støtte fra Udir til å utvikle 10 nye undervisningsforløp med opplæringsfilmer. Kommer i løpet av 2022!

Praktikere deler sine tips

Denne siden trenger vi hjelp til å fylle. Har du et eksempel på et dramaopplegg du har brukt med hell i grunnskolens fag (norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag m.m), i et av fagene på «dramalinja» på MDD i vgs, i kulturskolen, i næringslivet eller lignende – beskriv det kort og punktvis og send det til oss! Vi legger det ut her, selvsagt kreditert med navn, og du vil motta heder, ære og sannsynligvis dyp takknemlighet fra dramakolleger over det ganske land!

 

siste    drama

 

PRAKSISINTERVJUENE TIL INSPIRASJON

Her kan du lese eksempler fra tidsskriftet DRAMAs faste spalte Praksisintervjuet – som også er ment som «oppskrifter» på opplegg til inspirasjon for andre praktikere:

FAGPOLITISKE RESSURSER

Her kan du lese fagpolitiske innlegg fra andre – til inspirasjon og nytte.

Drama og fagfornyelsen. Stig A. Eriksson, Høgskulen på Vestlandet/Campus Bergen (HVL)