Seilet Collage
  • oktober 11, 2023
I anledning kommunevalget inviterer Seilet – huset for kunst og kultur i skolen til debatt mellom de politisk partiene om praktiske og estetiske fag, uttrykk og læringsformer i grunnskolen.

NÅR:
Tirsdag 29. august kl. 18:00 – 19:30

HVOR:
Seilet – Huset for Kunst og kultur i skolen
Debattleder: Guro Kleveland, direktør i Ballade

Panel:

Anita Patel
Gruppeleder i Lørenskog Arbeiderparti, utvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet og vararepresentant til Stortinget.

Grete Horntvedt
Leder i Oslo Senior Høyre, bystyrekandidat.

Bjørn Revil
Bystyrerepresentant i Oslo for Fremskrittspartiet. Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Einar Wilhelmsen
Byråd for finans i Oslo kommune, Miljøpartiet De Grønne

Eili Vigestad Berge
Kanditat for Venstre, Oslo kommune

Sarah Safavifard 
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo for Sosialistisk Venstreparti

Thor Alexander Almelid
Leder av Rødt Sagene

I 2020 ble det innført en ny læreplan (LK 20) i grunnskolen. Denne peker på at elevene skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevene skal lære å uttrykke seg gjennom estetiske uttrykksformer, lek og praktiske aktiviteter. Etter dette har regjeringen pekt på et behov for at lærerutdanningen skal bli mer praktisk og relevant. Skolen har i dag stor mangel på lærere med fagkompetanse til å undervise i dans, drama, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving og mat og helse.

Utfordringen de praktiske og estetiske fagene står ovenfor er mange. Nåværende og tidligere regjeringer har varslet en styrking av fagene, men vi ser fortsatt de samme utfordringene som ved sist kommunevalg. Andelen lærere som underviser i de praktiske og estetiske fagene med fagkompetanse er fortsatt lav , det er store forskjeller i spesialrom for undervisning i fagene og tilgangen til læremidler i de praktiske og estetiske fagene er i dag ytterst begrenset.

En styrking av de praktiske og estetiske på lokalt nivå vil gi store gevinster for den norske skole. Forskning viser bedre læring via praktisk arbeid, det reduserer frafall og mobbing, forbereder elevene på en yrkesfaglig studieretning og gir elevene økt lærelyst og mestring.

Vi mener de praktiske og estetiske fagene styrkes på alle nivåer og i debatten vil vi utfordre partiene på:

– Kompetanse
– Gruppestørrelse
– Minimumskrav for spesialrom
– Hvordan sikre dramaundervisning i skolen ?