Seilet
  • oktober 11, 2023

Seilet – huset for kunst og kultur i skolen inviterer til debatt mellom de politiske partiene om praktiske og estetiske fag, uttrykk og læringsformer i grunnskolen. Hvordan styrke selve grunnmuren som favner alle elever uavhengig av bakgrunn?

NÅR:
Tirsdag 20. juni kl. 09:00 – 10:30

HVOR:
Drammen bibliotek, Grønland 58 (Papirbredden Union), 2. etasje
Debattleder: Karen Frøsland Nystøyl, konstituert redaktør Periskop
Karen Frøsland Nystøyl er teater- og litteraturkritiker. For tiden er hun konstituert redaktør i tidsskriftet Periskop – kritikk av kunst for barn og unge, hvor hun til vanlig er fagredaktør. 

Politikere som er bekreftet:
Øystein Mathisen (AP)
Herman Ekle Lund (V)
Marit Knutsdatter Strand (SP)
Marie Tønnessen Seip (MDG)

I 2020 ble det innført en ny læreplan (LK 20) i grunnskolen. Denne peker på at elevene skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevene skal lære å uttrykke seg gjennom estetiske uttrykksformer, lek og praktiske aktiviteter. Etter dette har regjeringen pekt på et behov for at lærerutdanningen skal bli mer praktisk og relevant. Skolen har i dag stor mangel på lærere med fagkompetanse til å undervise i dans, drama, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving og mat og helse.

Kulturell kompetanse kommer til å ha stor betydning for framtidas arbeidsliv og samfunnsliv. Politikere og skoleledere må sikre at det i norsk skole legges til rette for en variert skoledag med balanse mellom teori, praktisk læring, kreativitet og fysisk utfoldelse.

I debatten vil vi utfordre partiene på:

– Kompetanse
– Gruppestørrelse
– Minimumskrav for spesialrom
– Hvordan sikre dramaundervisning i skolen etter Fagfornyelsen