Kopinor Prisvinnersolbakken
  • november 9, 2016

Prisvinner Terese Germeten Solbakken er norsklærer med spesialutdanning i drama, ansatt ved Ullern videregående skole. På skolekonferansen, SETT-dagene, holdt hun foredrag og mottok Kopinros pris for fabelaktig formidling 2016.
Prisen er tidligere utdelt i 2014 og 2015. Invitasjon til å nominere gikk ut til alle skoler denne høsten. De nominerte skulle være norsklærere som:
– inspirerer og motiverer sine omgivelser
– har utvist kreativitet og pedagogiske evner alene og sammen med andre
– gjennom sin innsats har vært med på å utvikle faget

Prisen er på 150 000 kroner. Juryen har bestått av Ann Britt K. Berlin (Utdanningsforbundet), Ann Evy Duun (KS), Kari-Anne Sæther (UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk), Jørgen Moltubak (norsklærer) og Hege Lunde (Kopinor).

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse vektlegges blant annet at kandidaten er faglig solid og med en spesiell evne til å vekke innsikt og begeistring i møte med norskfaget, enten det er kollegaer i læreryrket eller blant elevene i skolen. Som norsk og dramalærer har hun ledet teateroppsetninger, formidlet den klassiske litteraturhistorien, lyrikk og barnelitteratur spesielt, tatt del i den omstillingen som ligger i å utvikle metoder for å utnytte digitale verktøy og utformet gode vurderingsrutiner.

Hun har også vært sosiallærer med ansvar for MOT-arbeid og ressurslærer i Utdanningsdirektoratets satsingsprosjekt «Ungdomstrinn i utvikling», hvor skriving som grunnleggende ferdighet ble hennes skoles satsingsområde.

Det som imidlertid fremheves aller mest er hennes engasjement for elevene.  Uansett hvilke forutsetninger og motivasjon de kommer inn i timene med så klarer hun, med kreativitet og faglig dyktighet å vekke interessen for norskfaget hos den enkelte elev.

Kopinor og Fabelaktig formidling

Kopinor representerer opphavsmenn og utgivere. Gjennom avtaler om kopiering og digital bruk legger vi til rette for gode løsninger for bruk av innhold, ikke minst innen skole og utdanning. Gjennom Fabelaktig formidling ønsker vi å inspirere til god formidling og bygge kunnskap om sammenhengen mellom opphavsrett og skapende virksomhet. Prosjektet er for en stor del finansiert av Kopinors formidlingsfond og er utviklet i dialog med Utdanningsforbundet, KS, lærerutdanningen og enkeltlærere.

For mer informasjon se www.fabelaktigformidling.no og www.kopinor.no

Tekst og foto: Hege Lunde