Oppvarmingsøvelser Før Forumteaterspill, Bogstad Skole I Oslo.
  • november 9, 2016

det-spiller-en-rolle

Aksjonen ble holdt på skoler over hele landet før stortingsmeldingen om fornyelse av grunnskolen ble behandlet 11. oktober. Drama- og teaterpedagoger overtok undervisningen én time for å vise hva drama- og teaterfaget er og hvorfor det bør inn som fag på noen trinn i grunnskolen. På aksjonsdagen 27. september var rundt 70 klasserom over hele landet åpne for media og politikere.

Hvorfor aksjon?

Det slås alarm om at det er for lite lek og for mye stillesitting for seksåringene i skolen i dag. Mange barn mister motivasjon for skole og lekser allerede på småskoletrinnet og frafallet i videregående skole er høyt. Mye tyder på at løsningen på disse utfordringene er at det innføres mer praktisk undervisning i skolen. Det drama- og teaterpedagogiske fagmiljøet mener det er på høy tid at grunnskolen fornyer fag- og timefordelingen og tar inn drama/teater som fag på noen trinn. Vi mener faget kan redusere frafall ved å skape læringsmotivasjon og bryte opp den stillesittende skolehverdagen med en fysisk, meningsfull og handlingsbasert undervisning. Det er laget en ny læreplan som viser hvilken kompetanse drama- og teaterfaget vil kunne gi fremtidens elever.

Oppvarmingsøvelser før forumteaterspill – Bogstad skole (Oslo)

Rolle-på-veggen - Mortensnes skole (Tromsø)

Rolle-på-veggen – Mortensnes skole (Tromsø)

 

 

 

 

 

 

 

Fra planlegging til gjennomføring av aksjonen med rundt 1400 elever 

Planleggingen av aksjon Det spiller en rolle – drama/teater inn i grunnskolen startet bare et par uker før aksjonen. I løpet av kort tid med mobilisering hadde vi hele 74 drama- og teaterpedagoger som stilte opp for å undervise i grunnskolen. En stor takk til dere! Dermed fikk rundt 1400 elever delta i drama- og teaterundervisning, for mange var det et aller første møte med faget vårt.

En ”arkeolog” som var med på et dramaforløp om bronsealderen på Liljevatnet skole i Hordaland syntes rett og slett det var den beste skoletimen han hadde hatt i hele sitt liv. På 9. trinn på Rødsberg ungdomsskole i Østfold arbeidet elevene med kroppsspråk og taleteknikk. Det kom frem at de aldri hadde arbeidet grunnleggende med dette før. I en av elevkommentarene fra Rødsberg står det ”Jeg tenker at timer med drama/teater er noe vi må ha mye mer av. Vi er på skolen for å lære, men det er også viktig å bli bedre kjent med seg selv. Hvordan jobber jeg sammen med andre? Hvem er jeg? Hvordan kommuniserer jeg?”

Ny rapport

På aksjonsdagen lanserte Drama- og teaterpedagogene en ny rapport: Drama/teater i norsk grunnskole – muligheter og spillerom. Rapporten inneholder beskrivelse av hva drama- og teaterfaget er, ny læreplan, best practice, forskning med mer.

 

Aksjonen i media 

Kolvikbakken skole i Ålesund 

Drama- og teaterpedagogene Endre Volden og Eldrid Schröder Kvalvik underviste under aksjonen.

Drama- og teaterpedagogene Endre Volden og Eldrid Schröder Kvalvik ble intervjuet av NRK.

Klikk på bildet for å se film fra aksjonen på Kolvikbakken ungdomsskole (Ålesund)

Klikk på bildet og så på blått felt «6. drama inn i grunnskolen» for å se film fra aksjonen på Kolvikbakken ungdomsskole (Ålesund)

Media dekket aksjonen på mange av skolene. Denne gjengen i Ålesund var både på radio og NRK Møre og Romsdal og ordføreren stilte i klasserommet. Drama- og teaterpedagogene Endre Volden og Eldrid Schröder Kvalvik er lærere på dramalinjen på Fagerlia videregående skole. På aksjonsdagen stilte de opp for å undervise klasse 9e på Kolvikbakken ungdomsskole med drama som læringsform i norskfaget. – Gleder meg til den dagen dette kan kalles en helt vanlig skoledag! sa Eldrid til Drama- og teaterpedagogene etter aksjonen.

 

 

 

Bogstad skole i Oslo

Kulturnytt hadde aksjonen på Bogstad skole i Oslo som hovedreportasje og debatt i studio med stortingspolitikerne Audun Lysbakken (SV) og Henrik Asheim (H). Drama- og teaterpedagog Åse Olving Lund hadde forumteaterundervisning for elevene på 5. trinn. Bogstad skole har drama som fag på timeplanen på 5. og 6. trinn. Skolen bruker én av to fysisk aktivitetstimer i uken til dramaundervisning. Fysak er et aktivitetsopplegg som kommer i tillegg til faget kroppsøving på 5., 6. og 7. trinn.

kulturnytt28-09

Harstad skole

På Harstad skole kom både Harstad Tidende og NRK Nordnytt for å dekke aksjonen. Rikke Gürgens Gjærum (professor HiOA og UiT) holdt et dramaforløp med utforskning av seilskutetiden som tema på skolens loft. Rikke har ledet arbeidet med den forskningsbaserte nasjonale læreplanutviklingen for et fremtidig drama/teaterfag i grunnskolen. – Vi har ikke et offisielt mandat eller en oppdragsgiver, men vi mener dette er et viktig grunnlagsarbeid som vil være nyttig uansett, sa Rikke til Harstad Tidende.

Varaordfører Maria S. Fjellstad (V) stilte for å observere dramatimen. Foto: Øivind Arvola. Klikk på bildet for hele artikkelen i Harstad Tidende.

Varaordfører Maria S. Fjellstad (V) stilte for å observere dramatimen. Foto: Øivind Arvola. Klikk på bildet for hele artikkelen i Harstad Tidende.

loftet_harstad_skole

Rikke Gürgens Gjærum ledet et dramaforløp sammen med klassens lærer Roger Uttakleiv

 

 

 

 

 

 

 

NRK Nordnytt filmet aksjonen på Harstad skole. Klikk for å se nyhetsinnslaget.

NRK Nordnytt filmet aksjonen på Harstad skole. Klikk for å se nyhetsinnslaget.

Lokalaviser

Aksjonen ble dekket i mange lokalaviser, som for eksempel Altaposten, Vestnytt og Indre Akershus blad. Fine reportasjer! Bare artikkelen i Harstad tidende er publisert på nett, men vi har dokumentert dem alle sammen.

Stortingsbehandling 11. oktober

Den 11. oktober ble meld. st. 28 Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet behandlet på Stortinget. Regjeringen foreslo å beholde dagens skolefag – ingen nye fag inn og ingen ut. Sånn ble det. Men flertallet i KUF-komitéen (Ap, Sp, SV, KrF og V) la inn en merknad om at fag- og timefordelingen bør vurderes, og drama- og teaterfaget tas med som eksempel på et nytt fag. Fra talerstolen tok både Audun Lysbakken (SV) og Martin Henriksen (Ap) opp drama- og teaterfaget som mulighet i fornyelse av grunnskolen. Drama- og teaterpedagogene står på videre – for å komme fra et forslag som bør vurderes til å faktisk bli et fag i grunnskolen på noen trinn.

Harstad blir pilotkommune – satsning på mer drama- og teaterundervisning i grunnskolen 

Heldigvis kan enkeltkommuner gå foran i skolepolitikken. Bare noen uker etter aksjonen lanserte ordfører i Harstad, Marianne Bremnes (Ap), en satsning på drama- og teaterundervisning allerede dette skoleåret. Dramaseksjonene på UiT og HiOA stiller opp med etterutdanning for lærere i Harstad.

Klikk på bildet og så på blått felt for å høre om satsningen på drama i Harstad.

Klikk på bildet og så på blått felt for å høre om satsningen på drama i Harstad.

Hva nå? 

Drama- og teaterpedagogene oppfordrer kommuner og enkeltskoler til å ta tak selv – og satse på mer drama- og teaterundervisning innen dagens læreplan. Mye er mulig allerede nå. Hvem skal undervise om skolene mangler kompetanse? Her bør det prøves ut modeller som delte stillinger kulturskole-skole eller fagutdannede drama- og teaterpedagoger ansatt i kommunen som kan undervise på flere skoler.

Er du lærer med dramafaglig kompetanse som arbeider på en grunnskole – kanskje initiativet kan komme fra deg? Ta gjerne kontakt med Drama- og teaterpedagogene om støtte og veiledning i en prosess med å bygge opp drama- og teaterundervisning på skolen.