Foto Christine Sivertsen Resized
  • mai 15, 2019

Vi gratulerer Christine Sivertsen med redaktørstillingen, og ser frem til å få henne med på laget. Den nye redaktørens visjon for tidsskriftet DRAMA er å synliggjøre drama- og teaterfaget i skolen i enda større grad: «Jeg tror vi har mye å vinne på å orientere oss mot skolearenaen og være i tett samspill med det fagpolitiske arbeidet til Drama- og teaterpedagogene. I forbindelse med fagfornyelsen mener jeg mye ligger til rette for å vise fram dramafagets tverrfaglige rolle. De tre fagovergripende temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling trenger konkrete eksempler og kyndige veivisere for å bli noe mer enn fine formuleringer. Her kan drama- og teaterfaget vise seg som en prominent aktør som kan forvandle ord til praktisk skapende handling».

Christine har gjennom 11 år som yrkesaktiv arbeidet som dramapedagog i kulturskolen, videregående opplæring og i grunnskolen. Hun har MA i estetiske fag fra OsloMet med fordypning i drama- og teaterkommunikasjon. Siden 2010 har hun vært ansatt ved Hauger ungdomsskole, og hun vil fortsette der i 50% stilling. På Hauger har hun vært kunstnerisk leder for en rekke årlige forestillingsproduksjoner med tverrfaglig så vel som enkeltfaglig relevans.

Vår dyktige og erfarne redaktør gjennom 12 år, Hedda Fredly, er i ferd med å forlate redaktørstolen. En STOR TAKK til Hedda for all innsatsen hun har lagt inn i å bygge opp fagtidsskriftet DRAMA for lesere over hele Norden – til et sammensatt tidsskrift med en helhetlig estetikk, drivende temaer og et mangfoldig innhold.

Christine er allerede i gang i en 20% stilling og starter i 50 % stilling 1. august. Vi er glade for at Hedda og andreredaktør Karoline Marie Enoksen fortsetter frem til sommeren, og danner en redaktørtrio med Christine nå i oppstartsfasen. Neste nummer av DRAMA har drama/teater og de yngste barna som tema – og kommer ut i starten av juni.