NETTVERKSTREFF Dramaundervisning (521 × 347 px)
  • januar 9, 2023

Nettverkstreff for skoleledere og lærere om dramaundervisning i grunnskolen.
Erfaringsdeling og faglig utvikling for skoler med dramafaget på timeplanen og
for undervisning med dramafagets uttrykk og læringsformer i andre fag.

Torsdag 12.1.2023 kl 14-17 på Seilet – huset for kunst og kultur i skolen

Seks Osloskoler med dramafaget på timeplanen går sammen om å danne et nettverk, som vil være åpent for alle.
Agenda for første samling vil være presentasjon av organisering, rammer og fagplan for dramafaget på skolene.
Erfaringsutveksling og dialog. Se på behov for faglig utvikling.

Nettverket vil være åpent for alle grunnskoler (nasjonalt) som er interessert i faglig utvikling når det gjelder dramaundervisning i grunnskolen:

  • Skoler som har dramafaget som eget praktisk og estetisk fag på timeplanen på noen trinn
  • Skoler/lærere som bruker dramafagets uttrykk og læringsformer aktivt i undervisningen

Det vil bli to nettverkstreff per semester.

Dramafaget på timeplanen

I Norden har Island innført dramafaget i grunnskolen, andre eksempler er Irland og Australia. I Norge har vi enkeltskoler som tar grep. I Oslo har seks barneskoler innført dramafaget på noen trinn ved å endre på fag- og timefordelingen lokalt.
Skolene peker på at dramafagets uttrykk og læringsformer er svært godt egnet for tverrfaglig arbeid med demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. Se og hør dem forklare mer om dette i filmen (4 min) Det mangler ETT praktisk og estetisk fag Dette er også grundig analysert og beskrevet i det store forskningsprosjektet Drama, teater og demokrati (2014-2017).

Dramafagets uttrykk og læringsformer i andre fag

Dramafaget er spesielt godt egnet for å utforske ulike tema gjennom å gjøre perspektivbytter og utforske situasjoner. – For eksempel gjennom «rolleintervju» for å finne ut mer om en karakter i en novelle, å skrive i rolle som om du er på flukt eller har utvandret til Amerika – eller å løse matteoppgaver som et lag av astronauter. Dramaturgien er viktig, de nevnte eksemplene settes inn i helhetlige undervisningsforløp. Dette er kollektive, kreative og lekpregede prosesser, der det å utforske temaer gjennom levendegjøring/fiksjonen gir mulighet for å sette seg inn i andres livssituasjoner og erfare og lære ved å ta stilling til dilemmaer. Slike prosesser gir dybdelæring.

Dramafagets uttrykk og læringsformer kan og bør brukes aktivt i norskfaget for undervisning knyttet til kompetansemål med åpne begreper som «kreative måter», «kreative aktiviteter», «kreative uttrykk» eller «virkemidler og framstillingsmåter», for å utforske fagstoff fra ulike perspektiv (samfunnsfag, KRLE, norsk) og i språkundervisning. Det er et stort mulighetsrom for å bruke dramaundervisning som en del av de tverrfaglige temaene. Dramaundervisning vil bidra til å la elevene få lære og utvikle seg gjennom «estetiske uttrykksformer» og «skapende læringsprosesser» (overordnet del).

  • Eksempler på dramaundervisning i norsk, samfunnsfag, KRLE, matte og tverrfaglige temaer: https://dramaogteater.no/laeringsressurs/
  • Eksempel på hvordan bruke dramaundervisning i demokrati og medborgerskap – se blå tekstboks her 

 

Nettverket vil tilby erfaringsdeling og faglig utvikling for skoler/lærere som deltar, og massevis av lekende, utforskende, engasjert læring og utvikling for elevene. Lytt til elevstemmer i korte filmsnutter (3-4 min) om hva de lærer av dramaundervisning her

Skoler/lærere som ønsker å bli med i nettverket kan ta kontakt med Kari Strand, daglig leder i Drama- og teaterpedagogene på mail: [email protected]