2
 • november 17, 2015
Grusomhetens teater fra forestillingen Svanhild

Fra forestillingen Svanhild med Grusomhetens teater.

Drama- og teaterpedagogene (DTP) og dramaseksjonen ved Lillestrøm videregående skole inviterer til kurssamling for vgs:

«Fremtidens skole – Hvordan møte skolens og drama- og teaterfagenes utfordringer?»

Dato: 18. – 20. februar 2016
Sted: Lillestrøm VGS

På programmet står diskusjoner om programområdet dramas fremtid. Med utgangspunkt i svarene på spørreundersøkelsen som nylig er sendt ut til alle skolene med programområde drama, diskuterer vi forslag til struktur- og læreplanendringer. Det blir paneldebatt om programområdet drama er til nytte for fremtidige utdanningsvalg og yrker. I panelet sitter tidligere og nåværende elever og drama- og teaterpedagoger. Vi starter også opp et landsdekkende samarbeid om dokumentasjon på hva elevene gjør etter MDD (drama).

Dramatiker Rebekka Brox Liabø kommer for å holde workshop i hvordan vi får elevene til å bruke sine egne stemmer i en scenisk tekst. Fagleder for dramalinjen ved Lillestrøm vgs. Merete Brustad, holder workshop i skapende prosesser med vekt på elevenes egne potensialer og personlige forankring til sitt sceniske uttrykk. På lørdagen møter dere kunstnerisk leder for Grusomhetens teater Lars Øyno, som skal holde en workshop for å engasjere dere til å tenke og bli inspirert til å undervise drama- og teaterfaget på teaterets premisser.

I 2015 mottok vi rapporten om «Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser» (NOU 2015:8) som slår fast at fremtidens skole må bli mer praktisk og mer kreativ. Rapporten gjør det klart at sosiale og emosjonelle kompetanser er helt sentrale sider ved læring og dermed setter Ludvigsen-utvalget hele mennesket i sentrum. Drama- og teaterfaget som kunstfag og estetisk læringsform tilbyr mange av de kompetansene NOU 2015:8 fremhever som viktige i et fremtidig samfunn, og dere som jobber i MDD er viktige bidragsytere for det fremtidige samfunnet. Samtidig opplever vi at faget ikke får den anerkjennelsen som det burde ha. Vi lever i Pisa-tider hvor måling av ferdigheter står i sentrum – ikke hele mennesket. Dette er en kontinuerlig utfordring for faget vårt. Vi må stå samlet for å få frem drama- og teaterfagets kvaliteter i dagens og i et fremtidig samfunn.

På torsdagskvelden blir det felles middag på kafé Løve og forestillingen «Tenk om» på Det Norske Teatret.

Hotelltilbud i Oslo på Anker Hotel:
 Pris 750,-/natt for singelrom med frokost. Bestill selv og oppgi ref.nr. 340412 (frist 5. februar) www.anker-hotel.no

Hele programmet finner du her PROGRAM KURSSAMLING 18.-20. februar

Påmeldingsfrist: 4. februar. Begrenset med plasser.

Kurspris: 3 dager kr. 2800,- / 2 dager kr. 1900,- / 1 dag kr. 1000,-

Teaterforestillingen Tenk om på Det Norske teatret kr 285.- (med scenekort)

Middag 18.2. på kafé Løve (ukas kjøtt/fisk, dessert og kaffe) kr 350.-

  Påmelding kurssamling MDD februar 2016

  Hvilke dager? *
  TorsdagFredagLørdag

  Teaterbillett 18.02

  Middag Kafé Løve 18.02, velg også kjøtt/fisk

  Ukas kjøttUkas fisk