Improkurs Aud Sæbø
  • mars 7, 2016

Dette er det første kurset i en kursrekke på fire kurs. Alle delene kan tas uavhengig av hverandre. Kursene er et LAVTERSKEL tilbud – ingen dramafaglige forkunnskaper er nødvendige for å lykkes i å overføre det du lærer her til egen praksis, men utfordringene til deltakerne øker utover i kursrekken.

I det første kurset får du innblikk i enkle improvisasjonsøvelser som kan brukes i alle fag og pedagogiske sammenhenger for å utvikle et godt klasse- og læringsmiljø. – Øvelser som kan bidra til utvikling av elevenes sosiale og emosjonell kompetanse.

Ingen forkunnskaper nødvendig.

Når: Tirsdag 15. mars kl. 12.30 – 15.30

Hvor: Universitetet i Stavanger – Dramasal (Kjell Arholmsgate 41)

Kursholder: Professor Emerita i drama Aud Berggraf Sæbø
Kurset er GRATIS og åpent for alle interesserte.

Kurset arrangeres av fylkeslaget Drama- og teaterpedagogene Rogaland.

Påmelding til: [email protected] innen onsdag 9.mars.