Dramaforløp Barnehagen
  • mars 8, 2016

Del to av kurset holdes 4. oktober. Dette kurset vil lære deg hvordan du kan planlegge og gjennomføre et dramaforløp sammen med barn. Dramaforløp er en spennende og kreativ form og arbeide med, hvor både leder og barna får oppleve nye og spennende kvaliteter personlig og kollektivt. Det er et svært egnet verktøy i møte med barnas fantasi, kreative tenkning og skaperglede. Dramaforløp kan ha et tverrfaglig spenn som gjør det mulig å knytte flere kunnskapsområder inn i tematikk, metoder og teknikker.

Når: Kurset er lagt opp til å gå over 2 ganger. Del 1: 3. mai kl 17-20 og del 2: 4.oktober.

Sted: Universitetet i Stavanger, Kjell Arholmsgate 41, Stavanger.

På kurs del 1 vil du få «skreddersydd» ditt eget dramaforløp. Det er viktig for gjennomføring å ha et «eierforhold» til forløpet, derfor vil vi gjennomgå en prosess for hvordan lage et dramaforløp.

På kurs del 2 vil vi evaluere prosessen og arbeidet med dramaforløpet. Hvordan fungerte dramaforløpet og hvordan kan vi forbedre dette arbeidet sammen med barn?

Du vil få hjelp til å finne aktuelle tema, metoder og teknikker som kan være aktuelle for din målgruppe.

Kurset vil inneholde eksempler på tema, metoder og teknikker i et dramaforløp.

Påmelding til: [email protected]

Pris: Gratis for medlemmer i Drama- og teaterpedagogene, kr 450 for ikke-medlemmer (medlemsskap kr 420 kan tegnes ved påmelding)

Om kursholder:
Anne Karin Fotland underviser ved barnehagelærerutdanningen i dramafaget. Hennes engasjement er knyttet til dramafagets rolle og betydning for barns identitetsdanning og selvforståelse.