Bilde4
  • oktober 26, 2015

bilde4

Da Sten Ludvigsen startet arbeidet med å utrede fremtidens skole hadde han ikke sett for seg at konklusjonen skulle være fornyelse av fagene. Men ut fra samfunnsanalysen og analysene av dagens læreplaner er talen klar: – Vi trenger en omfattende fagfornyelse, og prosessen må starte nå hvis vi skal ha et samfunn som er rustet for fremtidens behov.

I juni 2015 leverte Ludvigsen-utvalget sin utredning om fremtidens skole. Det har vært en to år lang prosess som har resultert i to NOUer (Norges offentlige utredninger), nå sist hovedrapporten Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser, som ble overlevert kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i juni.

 

Drama- og teaterpedagogene (DTP) har fulgt prosessen tett, og hatt flere møter med utvalgsleder Sten Ludvigsen underveis. Etter sommeren tok DTP kontakt med ham igjen for å finne ut hvordan utvalget ser på drama- og teaterfaget, og vår vei videre.

Les intervjuet ”Kompetansebasert fagfornyelse” med Sten Ludvigsen her.