Bilde 2
  • oktober 25, 2015

drama

Drama- og teaterpedagogene har fått en forespørsel fra Ludvigsen-utvalget om å beskrive hvordan drama som læringsform kan bidra til dybdelæring og å styrke elevenes sosiale og emosjonelle utvikling.

Drama- og teaterpedagogene ble spurt om å skrive et notat der vi skulle begrunne hvorfor drama som læringsform bør styrkes i læreplaner i grunnskolen, hvordan læringsformen kan bidra til å styrke elevenes sosiale og emosjonelle utvikling og hvordan drama kan bygge bro mellom ulike fag og bidra til læreprosesser som fører til dybdelæring og god progresjon i elevenes læring.

Vi satte i gang en skriveprosess, der dramaseksjonene på Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Oslo og Akershus, NTNU og Universitetet i Stavanger ble invitert til å komme med innspill. Notatet ble sendt inn til fristen i slutten av februar, og allerede samme kveld kom det svar fra Sten Ludvigsen om at her var det mye spennende og viktig for fremtidens skole. Det er vi så klart enige i. Nå venter vi på hovedutredningen om Fremtidens skole som kommer i juni, og er klare til å bidra i prosesser som vil bli igangsatt for å følge opp og implementere utvalgets arbeid.

Les hele notatet her.