Multicolor Logo
 • januar 22, 2020

Fagdagene ble dessverre avlyst grunnet korona. Vi kommer tilbake i 2021!

 

Velkommen til Fagdager 2020!

Tema for årets fagdager er Fagfornyelsen.
 
Målet vårt er at fagdagene skal gi konkrete verktøy, inspirasjon og gode råd for bruk av drama i undervisningen, i tillegg til at det er en møteplass der vi kan møtes og utveksle erfaringer og tanker.

 

Få idéer til å bruke fortellerkunst i undervisningen eller drama i mattetimen. Prøv ut deler av metodeheftet «Mot uten grenser» om drama og menneskerettigheter, og få tips og veiledning rundt rettigheter ved bruk av manus og musikk i skolen eller barnehagen. Under fagdagene skal vi jobbe mye «på gulvet» og vi er også så heldige å få se fortellerforestillingen «Stjerneild» med dragartist Remi J. Hovda. 
Fagdagene avsluttes med en lengre workshop med dramapedagog Linda Hægeland der du får en skikkelig dose med påfyll av øvelser. Pakket og klart til bruk på mandag!

På Drama- og teaterpedagogenes fagdager har vi et variert program for dere som arbeider med drama i barnehagen, grunnskolen, AKS/SFO og for dere som utdanner dem som skal jobbe der. Eller kanskje ønsker du å gjøre det i fremtiden og vil finne ut av muligheter? Åpent for alle. Velkommen!

PROGRAM
 
TORSDAG 26. MARS
 
 

8.30-9.00

Kaffe og registrering

 

9.00-9.15

Velkommen

Daglig leder, DTP

9.15-9.45

Dramafagets mulighetsrom i Fagfornyelsens tid
Morgendagens dramalærere forteller.

Studenter ved PPU DTK, OsloMet

9.45-10.45

Rettigheter, plikter og muligheter: Bruk av åndsverk i skole/barnehage
Dramas informerer om typiske problemstillinger rundt manusbruk, musikkbruk og rettigheter. Mulighet for spørsmål og veiledning.

Trine Brembo Stokland og Rebekka Midgaard, DRAMAS

10.45-11.00

Kaffe

 

11.00-12.00

Workshop:
Mot uten grenser – drama og menneskerettigheter

Prøv ut deler av metodeheftet «Mot uten grenser».

Nina Therese Haaland, Forandringshuset

12.00-12.45

Lunsj

 

12.45-14.30

Workshop: Fortellerkunst i barnehage og skole
Vi jobber praktisk med bruk av fortelling sett i lys av livsmestring, demokrati og danning.

Synne Sagstad Imeland, OsloMet

14.30-15.30

Masterpresentasjon: Ressurshefte i drama i Fagfornyelsen.
Hør om arbeidet med utvikling av ressursmateriellet og prøv ut noen av øvelsene.

Malin Vik, OsloMet

16.00

Middag på Grünerløkka

 
 
FREDAG 27. MARS
8.30-9.00 Kaffe og mingling  
9.00-11.00
Teater i matematikk – et europeisk prosjekt for en ny metodologi
Presentasjon og workshop.
 
Tor-Helge Allern, Høgskulen i Bergen/Nord Universitet
11.00-11.15 Kaffe  
11.15-11.40 Fortellerforestilling: «Stjerneild» 
Les mer om forestillingen lenger ned.
Remi J. Hovda,
Gol vgs./dragartist 
11.40-12.15 Samtale: Kjønnsroller i dramaarbeid
Hovda og Steigum deler erfaringer og synspunkter med hverandre og deltagerne. 
Remi J. Hovda
og
Jorid Bakken Steigum, VIP/Rosa Kompetanse
12.15-13.00 Lunsj  
13.00-15.30 Workshop: Alle ut på gulvet! Drama i Fagfornyelsen.
Fyll på dramaverktøykassen med denne workshopen! Mye praktiske tips og lav terskel. 
Linda Hægeland,
Kjenn skole
 
 
Priser:
2 dager: 1600,- (medlem)/1800,- (ikke medlem)
1 dag: 850,- (medlem)/950,- (ikke medlem)
Middag: 200,- (eks. drikke)
 
Sted:
Seilet – huset for kunst og kultur i skolen, Fossveien 24 (inngang fra Steenstrups gate), 0551 Oslo
 
Vi gleder oss til å se dere der!
 

  Påmelding fagdager 26.-27. mars 2020

  Påmelding *
  En dagTo dager

  Hvilke dager? *
  Torsdag og fredag (to dager)Torsdag (en dag)Fredag (en dag)

  Torsdag 26. mars kl 16.00
  Middag

  Student?
  Studentpris 50 %

  Medlem?
  JaNeiNei, men jeg vil gjerne motta informasjon om hvordan jeg kan melde meg inn!

   

  OM FORESTILLINGEN «STJERNEILD»:

  Denne fortellingen handler om gutten Tio som ønsker å være en ridderjuvel akkurat som sin helt, Prinsesse Tamara, fra tv-programmet Starla og juvelridderne. Tross hva de andre guttene i klassen mener, reiser Tio inn i det magiske universet til Tamara for å redde henne fra klørne til den onde Fenrir. Denne fortellingen er bygget på egne minner fra barndommens fantastiske univers som stadig blandet seg med virkeligheten. Og skammen for å like noe som du egentlig ikke skal like, fordi gutter skal like gutteting og jenter jenteting.

  OM KURSHOLDERNE:

  Dramas er en tjeneste som formidler manus og klarerer fremføringsrettigheter til norske amatørteatergrupper, skoler og kulturskoler. Rundt halvparten av de som bruker Dramas i dag, er lærere tilknyttet skoler/kulturskoler. Vi opplever at det er et stort behov for informasjon om hvordan man skaffer manus og rettigheter. Dramas ønsker å gjøre det enkelt å søke om fremføringsrett og tar også imot egenproduserte manus fra amatører til manusbasen vår. www.dramas.no

  Nina Terese Håland, utdannet lektor i drama og teater v/Høgskolen i Oslo og Akershus (Oslo Met. Storbyuniversitet), har arbeidet store deler frilans med både undervisning og med å være utøvende scenekunstner. Har bl.a. turnert på det faste programmet til den kulturelle skolesekken med forestillingen «Firemannsrommet», en forestilling basert på dybdeintervju med kvinnelige innsatte i Norge i dag. Har også vært med-utvikler og gründer av scenekunstkonseptet StorySLAM Oslo, en live fortellerkonkurranse som arrangeres på Kulturhuset og på Rockefeller i Oslo. Er engasjert som prosjektleder og utvikler av kultur- og undervisningsprogrammet «mot uten grenser» på Forandringshuset Norge

  Synne Sagstad Imeland er utdannet drama og teaterpedagog med mastergrad i estetiske fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet). Hun jobber for tiden som universitetslektor i drama på Barnehagelærerutdanningen ved OsloMet, i tillegg til å være leder for fortellerkonseptet StorySLAM Oslo. Synne holder praktiske kurs i fortelling for barn, ungdom og voksne i alle aldre, og vil i sitt innlegg gi deltakerne praktiske erfaringer med enkle øvelser som passer for alle aldersgrupper.

  Malin Kathrine Vik kommer opprinnelig fra Alta i Finnmark, men bor, studerer og jobber i Oslo. Hun er utdannet drama-og teaterpedagog ved OsloMet, der hun for øyeblikket også tar sin mastergrad i Estetiske fag, drama- og teaterkommunikasjon. Masteroppgaven hun skriver handler om drama som læringsform i Fagfornyelsen, og som en del av sitt masterarbeid lager hun et ressurshefte for lærere og drama-og teaterpedagoger. Ved siden av studiene jobber Malin som drama-og teaterpedagog ved Bærum Teaterskole.

  Tor-Helge Allern er professor i drama og anvendt teater ved Høgskulen i Bergen og Nord universitet, Nesna, og med i prosjektledergruppen for Theatre in Mathematics. Allen er utdannet lærer og idrettslærer, og har doktorgrad fra NTNU (2003). Han har de siste årene gjort mange prosjekt i skolen med prosessdrama og levende rollespill (LAIV), og er også koordinator for et utvekslings- og forskningsprosjekt mellom Shanghai Theatre Academy og HVL.

  Remi Johansen Hovda er utdannet lektor i drama og teaterfag fra Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet). For øyeblikket jobber han som dramalærer ved Gol vidaregåande skule, og er også utøvende dragartist og produsent hos Princessilicious, Open Drag Stage og Vinkel – skeiv tematikk gjennom scenekunst. Våren 2017 igangsatte han sammen med andre et fortellerprosjekt kalt Dronningtimen. Dette er en fortellerstund der en dragartist forteller eventyr for barn med historier som inneholder skeive tvister, og har den hensikt å være en annerledes stemme blant hundrevis av like stemmer som barn kan møte på i sin oppvekst. Året 2019 har han turnert i Brønnøy kommune og noen Deichman biblioteker i Oslo med fortellingen, Stjerneild.

  Jorid Bakken Steigum er utdannet lektor i drama- og teater (NTNU) og har jobbet flere år på programfag drama i vgs i tillegg til amatørteatergrupper og med dramaaktivitet på SFO. Hun er for tiden ansatt som rådgiver i Skoleprogrammet VIP (Veiledning og Informasjon om psykisk helse i skolen). VIP-programmet er et nasjonalt program om psykisk helse for videregående skole. Jorid har tidligere jobbet i Rosa kompetanse og sitter nå i styringsgruppa for deres skoletiltak. Rosa kompetanse er fagavdelingen til FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og tilbyr kurs til ansatte om inkluderende praksis, blant annet i skole-, helse- og barnehagesektoren.

  Linda Hægeland er lektor med opprykk, med Drama og teater storfag fra HIO og Postgraduate diploma i Drama and Theatre Education fra «Central School of Speech and Drama» i London, samt drama/teater hovedfag fra NTNU. Linda har 14 års erfaring som lærer i ungdomsskole med norsk, musikk, sal og scene og 3 års erfaring som veileder i læringsmiljøteamet Utdanningsetaten i Oslo. Hun jobber nå som undervisningsinspektør på Kjenn ungdomsskole.