Multicolor Logo
 • januar 22, 2020

Fagdager 2020 ble dessverre avlyst grunnet korona. Vi kommer tilbake i 2021!

 

Velkommen til Fagdager 2020!

Tema for årets fagdager er Fagfornyelsen.

Programmet sikter på å belyse arbeidet med drama i videregående i forhold til Fagfornyelsen. Vi drøfter og diskuterer også læreplanene som ligger ute for høring – og håper at vi i fellesskap kan utarbeide engasjerte og spennende innspill til disse! Under fagdagene får du mulighet til å delta på én av tre workshops: enten fortellerkunst, devising eller vurdering – merk av hvilken workshop du ønsker å delta på ved påmelding lenger ned på siden.

PROGRAM

TORSDAG 19. MARS

8.30-9.00

Kaffe og registrering

 

9.00-9.10

Velkommen

Daglig leder, DTP

9.10-10.00

Refleksiv dramaturgi

Samtale rundt begrepet og tankesettet, og muligheter i undervisningen.

Tore Vagn Lid i samtale med Anders Hasmo, dramaturg/Det Norske Teatret

 

10.00-11.00

Teatret i skolen – og skolen i teatret

Om relasjonen mellom det profesjonelle scenekunstfeltet og drama i skolen.

Morten Gjelten, NTO

11.00-11.15

Kaffe

 

11.15-11.30

Fagfornyelsen: Må vurdering revurderes?

Underviseres og elevers 
vurderingskompetanse – hvordan kan vi styrke og videreutvikle den? 

Helene Bråten, NOKUT

11.30-12.00

Formativ vurdering 1
Praktisk eksempel: Elevvisning ved elever i vg3, faget drama-samfunn, bevegelsesbasert fortellerkunst. Diskusjoner i grupper rundt tilbakemeldinger som gis etter lunsj.

 

12.00-12.30

Lunsj

 

12.30-12.45

Formativ vurdering 1 forts.

Tilbakemelding/veiledning på gruppens visning, ved elevrepresentanter og undervisere.

 

12.45-13.15

Formativ vurdering 2

Muntlig fagpresentasjon: elever i vg3. Tilbakemeldinger.

Refleksjon/Diskusjon:
Dialogen som verktøy, elevenes oppfatning av veiledning som verdi for egen læring.

Samtale ledes av Solhild Linge/Kristian Berg, NOKUT

13.15-13.30

Kaffe

 

13.30-16.00

PARALLELLE WORKSHOPS

Deltagerne kan velge én av følgende workshops:

 

Summativ vurdering og eksamensvurdering i TiP 1/2 og Drama-samfunn

Eksamenskontoret i Viken fylke, Solhild Linge m.fl. 

Devised theatre

Birgit Nordby, Nordby produksjoner

Del 1: Fortelleren og den tradisjonelle fortellingen

Heidi Dahlsveen,  OsloMet

16.30

Middag på Grünerløkka

 

FREDAG 20. MARS

8.30-9.00

Kaffe og mingling

 

9.00-12.00

WORKSHOPS FORTSETTER

 

Summativ vurdering og eksamensvurdering i TiP 1/2 og Drama-samfunn

Devised Theatre

Del 2: Fortelleren og den personlige fortellingen

Sara Birgitte Øvsti,  OsloMet

12.00-12.30

Lunsj

 

12.30-12.45

ASSITEJ Norge

Mariken Lauvstad/Kristina Kjelsberg, ASSITEJ

12.45-13.15

Fagfornyelsen: Hva nå?

Ole Christian Norum, Udir

13.15-13.45

Nye læreplaner for Vg2 og Vg3

Øiestad forteller om læreplangruppens arbeid

Per Arne Øiestad,  Hartvig Nissens vgs

13.45-14.45

Innspillsworkshop:

Gruppearbeider og plenumsdiskusjon rundt nye læreplaner for Vg2 og Vg3

 

14.45-15.00

Avslutning

 

Vi jobber på og håper å se så mange som mulig av dere i mars!

Sted:

Seilet – huset for kunst og kultur i skolen, Fossveien 24 (inngang fra Steenstrups gate), 0551 Oslo

Tid:

Torsdag 19. mars kl. 9.00-16.00
Felles middag kl. 16.30
Fredag 20. mars kl. 9.00-15.00

Priser

2 dager: 1600,- (medlem)/1800,- (ikke medlem)
1 dag: 850,- (medlem)/950,- (ikke medlem)
Middag: 200,- (eks. drikke)

  Påmelding fagdager 19.-20. mars 2020

  Påmelding *
  En dagTo dager

  Hvilke dager? *
  Torsdag og fredag (to dager)Torsdag (en dag)Fredag (en dag)

  Torsdag 19. mars kl 16.00
  Middag

  Hvilken workshop ønsker du å delta på?
  FortellerkunstVurdering

  Student?
  Studentpris 50 %

  Vi gleder oss til å se dere der!

  OM BIDRAGSYTERNE

  Tore Vagn Lid er regissør, forfatter og kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen. Han er professor i regi ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han har doktorgrad i anvendt teatervitenskap fra Universitet i Giessen og har i tillegg studert musikk, teaterestetikk, dramaturgi/musikkdramaturgi og statsvitenskap ved blant annet Universitetet i Bergen, Humboldt-universitet i Berlin, Freie Universität Berlin og Agder musikkonservatorium, og ble Cand. phil. i 2003. Lid utgav i 2019 boken Refleksiv dramaturgi: Etyder for et (scene)kunstfelt i endring.

  Morten Gjelten er direktør i Norsk teater og orkesterforening (NTO) — den sentrale interesseorganisasjonen for profesjonelle virksomheter på musikk- og teaterområdet. Han er utdannet ved NHH i Bergen på 80-tallet, og har vært knyttet til scenekunsten i hele hans 30-årige yrkesliv, blant annet som som direktør ved Det Norske Teatret og Trøndelag Teater.

  Heidi Dahlsveen arbeider som førstelektor i muntlig fortellerkunst ved OsloMet. Hun har arbeidet som profesjonell fortellerkunstner nasjonalt og internasjonalt siden 1996 og hennes hovedfokus som forteller er å samtidsaktualisere tradisjonelle fortellinger. Dahlsveen har gitt ut flere bøker, senest «Fortellerboken – deg selv og andre fortalt».

  Sara Birgitte Øfsti Nesje er førstelektor i Drama og teater ved OsloMet og prosjektansvar for skole/kunstsamarbeider, for bla Den kulturelle skolesekken i Oslo. Hun er også frilans sceneforteller med lang og bred erfaring både som utøver, instruktør og underviser. I arbeidsfellesskapet Øfsti/Vestre/Haugland utforsker hun spesielt den muntlig fortellersjangerens formestetiske aspekter og dens grenser. Hun er utdannet ved UiO, HiOA og NTNU.

  Birgit Nordby er skuespillerutdannet fra The Arts Educational London School, Drama Department (1995-1998). Hun har undervist i drama ved blant annet KHiO, Westerdals og St. Hallvard vgs, og er en del av scenekunstkollektivet Sorialab. Nå driver hun Nordby produksjoner, som produserer forestillinger for barn og ungdom basert på deres egne fortellinger og erfaringer.

  Per Arne Øiestad er lektor i drama- og teaterfag ved Hartvig Nissens skole i Oslo. Per Arne var også med i forrige læreplangruppe, da læreplanene i dramafag på MDD ble utviklet for Kunnskapsløftet. Han er valgt av Utdanningsdirektoratet for å videreføre tanker fra den prosessen inn i Fagfornyelsen og har sittet i læreplangruppen som har utviklet blant annet de nye læreplanene for Vg2 og Vg3.