Målgruppe: 5.-10. trinn
Tid: 45 min
Aktuelle fag: Arbeid med læringsmiljø på tvers av fag

Innhold:
Det skjedde i friminuttet består av tre deler, som bygger på hverandre. Se del 1 og del 2, som må gjennomføres før den avsluttende del 3. 

Del 3: Utenforskap og hva nå?
Utenforskap: Gjennom perspektivet til to elever på Dalsiden skole, som vi har blitt kjent med gjennom utforsking av hendelser i del 1 og 2, utforskes hvordan det kan være å kjenne seg utenfor i klassen. Ved å gjøre perspektivbytter, får elevene trening i å leve seg inn i og forstå deres situasjon.

Hva nå?: Det skjedde i friminuttet avsluttes med et rollespill – foreldremøtet – der elevene spiller roller som foreldre til klassen på Dalsiden skole. På foreldremøtet diskuterer de hva som kan gjøres for at det blir et bedre klassemiljø fremover, og for at det ikke skal skje lignende hendelser (del 1 og 2).

Utstyr og forberedelser:

 • Klistremerkeprikker i flere farger, en prikk til hver elev
 • 1-2 klistremerker som er annerledes, f.eks. stjerne
 • Enkle navneskilt. Skriv “MONA” og “MARTIN” på for eksempel to A4 ark
 • Rollekort, skriv ut og klipp ut et til hver elev (se materiell, hvis du velger rollekort i steg 5)
 • Illustrasjon «Det skjedde i friminuttet del 3» (se materiell) legges klar – vises med projektor
 • Rydd klasserommet slik at pultene er stilt inn til veggen. Stolene settes i en halvsirkel med plass til hele klassen
Undervisningsforløpet steg for steg:
 • Illustrasjonen “Det skjedde i friminuttet del 3” vises med projektor på tavla i det elevene kommer inn i klasserommet (se materiell)
 • Elevene setter seg på stolene som er plassert i halvsirkel
 • Fortell at elevene skal få høre mer om klassen på Dalsiden skole, som dere ble kjent med i del 1 og 2 av Det skjedde i friminuttet. Men først skal dere gjøre en øvelse – Prikken.
 • Forklar at de skal få et klistremerke hver i panna.
 • Viktig spilleregel: Ingen skal snakke og de skal lukke øynene mens du fester klistremerker i panna på dem. For at det skal bli gøy å finne ut av noe sammen i leken, er det kjempeviktig at ingen sier hva slags klistremerke de andre har i panna.
 • Be dem lukke øynene. Fest en klistremerke-prikk i panna på hver elev. Gi 4-5 elever klistremerkeprikker i samme farge. Gi en eller to elever et annerledes klistremerke enn de andre. Den/de kan gjerne få et litt finere klistremerke, som for eksempel en stjerne. NB! Vær nøye med å velge ut en-to elever som ikke er spesielt sårbare, usikre eller allerede opplever utenforskap til dette.
 • Når alle har fått et klistremerke i panna, be dem åpne øynene og gruppere seg. Hvis noen lurer på hvordan de skal gruppere seg, er svaret: Det er opp til dere, oppgaven er å gruppere seg uten å kommunisere med ord. Viktig – det er ikke lov å snakke.
  Observér underveis og still spørsmål ut fra det som skjer når de fleste har gruppert seg.

Spørsmål (eksempler):

 • Føler du at du står i riktig gruppe?
 • Hvordan havnet du i denne gruppa?
 • Hva tenkte dere om det dere hadde i panna?
 • Til den/de med annerledes klistremerke: Hva skjedde da du/dere oppsøkte grupper? Hvordan opplevde du/dere denne situasjonen. Hva følte dere?
 • Til grupper med lik farge: Hva skjedde – hvordan fant dere frem til hverandre? Hva gjorde dere når dere møtte en som hadde et klistremerke som var annerledes enn de andre? Hvordan opplevde dere dette?

Kilde: Tilpasset versjon – øvelse av Konfliktrådet/Skolemeglingen

Start med å be elevene tenke på det som skjedde i
– del 1: konflikt om en basketball i friminuttet
og
– del 2: Anni viste Mona en chat på vei ut til friminuttet. En chatgruppe i klassen, der det var bilder av Mona og stygge kommentarer om klærne hennes

Gi beskjed + lydsignal: Det kommer en kort fortelling som gir oss mer info om elever på Dalsiden skole.

Lærer forteller:
Det er midt på natta. På rommet sitt ligger Mona.
Mona er lei seg. Hun skal egentlig sove, men får det ikke til. Hun ligger og tenker om og om igjen på det hun så i chatten da Anni viste den. Hun så bare litt, men hun så bilder av seg selv og stygge kommentarer fra Sara og flere av jentene og guttene i klassen. Mona tenker på at hun har prøvd mange ganger å bli med på noe med jentene i klassen i friminuttene. Men ofte går det ikke, selv om de ikke slenger kommentarer. Selv om de ikke gjør noe med henne. Mona har kjent seg nesten usynlig. Men. De har jo gjort noe! Uten at hun visste det. Hvorfor viste Anni henne den chatten?

I et annet hus/leilighet er Martin våken. Han gamer. Det er midt på natta. Han vil ikke tenke på det. Men han er lei seg. Han lurer på om lærerne egentlig ser det? At han ikke har noen å være med i friminuttene. Det er ingen som er kjipe med ham, ikke egentlig. Men han er utenfor gjengen. Han ble ikke invitert i bursdagen til Fredrik. De må bare ha glemt å invitere, siden han ikke er noe sammen med Fredrik.

Instruksjon: 

 • Still opp to stoler. Sett opp navneskiltene “MONA” og “MARTIN” på stolene
 • Elevene sitter i en halvsirkel foran de to stolene.
 • Forklar at elevene skal dele på å sitte på “MONA” og “MARTIN” stolene, og svare i rolle som dem på spørsmål. To elever starter, og så skal de bytte med to andre etter et par spørsmål. Bytt flere ganger, slik at flere får prøvd seg i rolle.
 • De andre elevene skal finne på gode spørsmål, som gjør at vi finner ut mer om hvordan Mona og Martin har det, som vi ikke allerede vet. Vi skal få høre tankene deres. Det er viktig å høre hva andre spør om, slik at spørsmålene blir forskjellige.
 • Minn elevene på at vi nettopp hørte litt om hva Mona og Martin tenkte på da de var våkne på natta. Det kan gi noen idéer til spørsmål.

Velg mellom:

 • Rollespill med rollekort (se materiell, skriv ut og klipp ut)
 • Rollespill uten rollekort
 • Samtale i sirkel

Info til lærer:

 • Improviser frem et rollespill – foreldremøtet – ut fra kjøreplanen (se punktet kjøreplan). Lærer leder rollespillet, ved å være i rolle som læreren til klassen/rektor på Dalsiden skole.
 • Hva som skjer innenfor rammen av kjøreplanen improviserer dere frem. Foreldremøtet skapes der og da av deg i rolle som lærer/rektor på Dalsiden skole og elevene i rolle som foreldre til elevene i klassen.
 • Bruk gjerne et klesplagg/sjal e.l. når du er i rolle, for å markere et skille mellom når du er i rolle og ute av rolle. Du kan også markere en tydelig start ved at du går ut av klasserommet, og kommer inn igjen i rolle som lærer/rektor på Dalsiden skole.

Plassering:

 • Elevene sitter i en stor halvsirkel eller sirkel. Velg oppsett ut fra hvordan du vil ha det når du leder foreldremøtet i rolle som lærer/rektor på Dalsiden skole.

Inngå en fiksjonskontrakt med elevene:

 • Forklar at dere skal lage et rollespill sammen. Dere skal spille et foreldremøte
 • Du (lærer) skal spille rollen som læreren til klassen/rektor på Dalsiden skole
 • Elevene skal spille roller som foreldre til elevene i klassen på Dalsiden skole.
 • Velg mellom
  • For rollespill med rollekort
   Forklar at elevene skal få hvert sitt rollekort. På lappen/kortet står det hvem av elevene i klassen på Dalsiden de skal være moren/faren til og litt info. I rollespillet skal de si tanker og meninger i rolle som den moren/faren.
  • For rollespill uten rollekort
   Elevene skal finne på hvem de er foreldre til i klassen på Dalsiden. Hvis en man har tenkt å spille blir “tatt”, finner man på en annen rolle. Spilleregel uten rollekort: Det er ikke lov å finne på navn fra deres egen klasse, ut over de navnene som vi kjenner til fra Det skjedde i friminuttet (Martin, Daniel, Adam, Abid, Fredrik, Sara, Mona, Anni).
 • Elevene skal spille foreldre til de elevene vi har blitt litt kjent med i Det skjedde i friminuttet – og elever vi ikke har hørt navnet på før foreldrene dukker opp i rollespillet. De rollene er også viktige.
 • Hvis dere er to lærere som leder Det skjedde i friminuttet sammen, kan gjerne den andre være en mor/far på foreldremøtet
 • Be elevene høre godt etter hva læreren/rektor på Dalsiden spør om, og svare i rolle
 • Alle foreldre som tar ordet skal presentere seg og si hvem de er foreldre til før de svarer på spørsmål.

Kjøreplan for å lede rollespillet:

 • Velkommen. Ønsk velkommen til haste-foreldremøtet du har innkalt til, og ros foreldrene for at så mange har møtt opp.
 • Introduser bakgrunnen for foreldremøtet:
  Spill på at det er litt krise. Det har skjedd mye i klassen til barna deres i det siste, som viser at det ikke er et trygt og godt klassemiljø. Foreldrene er her for å snakke om “hva nå?”

Hva har skjedd:

 • Mange av jentene og guttene i klassen har delt bilder og stygge kommentarer om klærne til en medelev i en chat-gruppe
 • På basketbanen har det vært flere konflikter som eskalerer raskt og blir alvorlige.

Dette er eksempler på hendelser – det skjer også andre ting mellom elevene. Fortell at du har snakket mye med de elevene som var direkte involvert. Det kan være mye som ligger bak det som har skjedd, hos noen av dem. Det som ligger bak er ikke en unnskyldning for å gjøre det, men kan være med på å forklare det. – Og det som ligger bak må tas tak i. Hjemme og på skolen. Avgrens: Her på foreldremøtet snakker vi om tiltak for hele klassen.

Hva nå?
Vær tydelig på at dette møtet ikke handler om det som har skjedd, men hva dere kan gjøre nå fremover for at det ikke skjer lignende hendelser. – Og for at det blir et bedre klassemiljø.

Mobil/sosiale medier:

 1. Hvem av foreldrene følger med på hva barna gjør på mobilen? (“Rekk opp hånda”)
  • Hvorfor/hvorfor ikke følger de med på hva barna gjør på mobilen?
 2. Følger foreldrene innimellom med på hvordan barna deres kommuniseres i meldinger? I chat-grupper? På sosiale medier? Snakker dere om det hjemme? (“Rekk opp hånda”)
  • Hvorfor/hvorfor ikke følger de med på hvordan barna deres kommuniserer i meldinger/chatter/sosiale medier?
  • Hva kan foreldre gjøre hvis de oppdager noe som ikke er greit?

Bli kjent – tryggere klassemiljø:
Ta opp at elevene har gått i klasse sammen i X år, men du opplever at mange av dem ikke er trygge på hverandre og kjenner hverandre godt.
(X år – bruk antall år klassen som deltar på opplegget har gått på skolen)

Forslag til spørsmål:

 • Hvordan kan elevene bli bedre kjent? På skolen? På fritiden?
 • Hvordan kan det være plass for å være ulike?
 • Hva kan foreldrene hjelpe til med?
 • Har foreldrene andre forslag til hva som kan gjøres for at det skal bli et trygt og godt klassemiljø for barna deres?

Kommentar til lærer:
Elevene kan komme på idéer til hva som kan gjøres med klassemiljøet ved å innta foreldreperspektivet, og de kan erfare hvor forskjellige foreldre er. Samtidig er elevene som spiller foreldrene barn/ungdommer, som står midt i det Det skjedde i friminuttet dreier seg om, og de kan ha råd som «ekte foreldre» ikke nødvendigvis ville ha tenkt over. Bruk rollespillet som en kanal for å få frem gode råd om hva som kan virke for å bygge et trygt og godt klassemiljø.

Dynamikk i rollespillet – oppfølgingsspørsmål og kommentarer
Still oppfølgingsspørsmål som kan få foreldre med ulike synspunkter i tale, og kommenter/ svar på innspill “foreldrene” kommer med. Vær forberedt på å roe ned møtedeltakerne i rolle som lærer/rektor hvis det skulle bli anklager mot noen foreldre og deres barn osv. La gjerne elevene få utløp for litt humor i rollen som “vanskelige” foreldre med litt sære meninger om de går for det.
Samtidig som du holder foreldremøtet på sporet av det dere holder på å diskutere. Du kan stoppe rollespillet, snakke med elevene ute av rolle, og så gå videre i rollespillet.

Avslutt rollespillet:
Rollespillet skal være kortere enn et «real time» foreldremøte. For å forberede dem rett før du avslutter møtet, kan du for eksempel si at dere tar en kaffepause eller at dere må slutte fordi klokka er så mye (fiktivt klokkeslett seint på kvelden). Lengden på rollespillet ser du an ut fra om dere gjør Det skjedde i friminuttet del 1-3 på samme dag, eller fordelt over flere dager. Marker et tydelig stopp av rollespillet – «1-2 -3 – stopp». Mim gjerne at du trykker på en fiktiv “stoppknapp”. Du går ut av rolle som rektor/lærer for klassen på Dalsiden, og får elevene til å gå ut av rollene som foreldre.Vær tydelig på at du og elevene var i rolle under rollespillet. Kanskje sa dere meninger som var langt fra det dere mener selv. Kanskje sa dere forslag som dere selv synes kan fungere. Slik er rollespill – vi prøver ut det å si våre tanker og meninger i rolle som en annen person. Det gjør at vi kan tenke over saken fra et annet perspektiv.

Samtale i sirkel
Et alternativ til rollespillet “foreldremøtet”, er å ha en samtale med elevene. Sitt i sirkel og ha en samtale om “hva nå?” for klassen på Dalsiden. Hva kan de gjøre der for å få et bedre klassemiljø. Hva kan gjøres på skolen? Kan foreldre hjelpe til med noe?