Yellow
  • januar 13, 2017

Fagkvelder: Trening i å argumentere for drama/teater som fag og læringsform i grunnskolen frem mot Stortingsvalget 2017.

For hvem: Alle drama- og teaterpedagoger som er engasjert i å argumentere for saken på foreldremøter ved skolen/høgskolen dere er ansatt på,  ny aksjon Det spiller en rolle til høsten, i møter med politikere, i mediesaker – kort sagt «hvor og når måtte være!»

Kurset er gratis. Treningene ledes av Kulturkompaniet v/ Dorthe Kennedy.

Når: Oslo 17. januar, Stavanger 6. februar, Bergen 14. februar, Tromsø 6. mars. Kl 18-21.

Året 2017 er et viktig år for faget vårt. Det er valg. Vi må påvirke. Derfor må vi være presise i vårt budskap og kunne pitche drama/teater som fag i skolen hvor og når det måtte være. Det blir mer av det vi snakker om! Ord skaper virkelighet, la oss skape den vi vil ha.

For å klare det må vi trene. Trene på å formulere oss, trene på å eie budskapet, trene på å være presise. Learning by doing og øvelse gjør mester. Deltakerne på kurset får en liste med argumenter som tilsvarer «vanlige spørsmål og svar om drama/teater i grunnskolen» i forkant av treningen. Du behøver altså ikke komme på alle de gode argumentene der og da – men nye, gode vinklinger kan selvsagt dukke opp!

Dramafagets egne arbeidsformer som situasjonstrening, rollespill og forumteater blir brukt til debattreningen.

Fagkvelden blir en arena for erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og inspirasjon til å gjøre en innsats for drama- og teaterfaget frem mot valget. Kom på trening/fagkveld – og bli gjerne med på andre fagpolitiske aktiviteter som ny utgave av aksjonen Det spiller en rolle til høsten og demonstrasjon/opptog foran Stortinget.

Fellestrening fra kl 18.00 – 21.00 (Kaffe og mingling fra kl 18.00, vi starter presis kl 18.15).

Debattreningene er gratis. Påmelding til daglig leder i Drama- og teaterpedagogene: kari.strand@dramaogteater.no Husk å skrive hvilken by du vil delta på debattrening i. Påmeldte får tilsendt liste med vanlige spørsmål og svar i forkant.

Hvor er treningene: 
Oslo: Kulturkompaniets lokaler i Strandgata 19
Stavanger: Kulturkompaniets lokaler, Siriskjeret 12, Tou Park
Bergen: Høgskulen på Vestlandet (tidligere HiB)
Tromsø: UiT