Voksen Skole
  • september 7, 2018

Dato: Onsdag 10. oktober 2018 kl 18.30 – 20.30
Hvor: Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen
Innledere: Arne Johan Vetlesen, Tor-Helge Allern og Liv Merete Nielsen.
Debattleder: Helene Samuelsen
Pris: Gratis!

På denne debattkvelden presenteres prosessdramaet Flukten fra Syria, barn og unges medvirkning i utvikling av våre omgivelser og filosofen Vetlesen holder kveldens hovedforedrag “Hva er en borger?”. Gratis! Nye tverrfaglige temaer skal inn i skolen og på Seilet kjører vi DEBATT om hvordan kunst- og kulturfagene kan bidra. Enkel servering. Husk påmelding.

Hvordan kan elevene få bruke hele seg – kropp, hode og hender – i arbeidet
med å utforske hvordan man kan fremme medborgerskap og forhindre utenforskap?

Formålet med det nye tverrfaglige temaet er å gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser.

Foredrag:
Hva er en borger?
Ved Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO.
Rollen som borger er under press i dagens demokratier. Hva er årsakene, og hva vil kunne bli konsekvensene? Utviklingen i Trumps USA, såvel som i europeiske land som Polen og Ungarn, er illevarslende, og spørsmålet er om vi også i Norge vil se økende oppslutning for anti-demokratiske og innvandringsfiendlige partier og lederskikkelser i tiden som kommer.

Presentasjoner av gode eksempler på hvordan kunst- og kulturfagene kan arbeide med det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap:

Brukermedvirkning i utvikling av våre omgivelser
Ved Liv Merete Nielsen, professor ved fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet. Hvordan kan skolen forberede barn og unge til deltakelse i demokratiske prosesser i forhold til utvikling av våre omgivelser.

Flukten fra Syria
Ved Tor-Helge Allern, professor i drama og anvendt teater ved Høgskulen på Vestlandet og Nord universitet.
Et prosessdrama med rolle- og perspektivbytte i matematikk. Elevene er i rolle som flyktninger, menneskesmuglere og italiensk kystvakt.

Etter foredraget og presentasjonene blir det debatt med salen.

 

Påmelding: Gratis, meld deg på her

Det blir enkel servering av mat og drikke

 

Illustrasjonsfoto: Lars Opstad/Kladd.no