Lysbilde1
  • oktober 21, 2020

KURSENE ER FULLTEGNET.

Høsten er innetid…heldigvis! Vi kan nemlig friste med to digitale ettermiddagskurs denne høsten, og du kan delta helt uten å ta verken tog, buss eller fly. Og enda bedre: Begge workshopene er gratis! Men husk påmelding:)

SOSIALE MEDIER I EN DRAMA-/TEATERPEDAGOGISK KONTEKST – Workshop med Kristian Nødtvedt Knudsen

Når: Tirsdag 10. november kl. 18.00-20.00
Hvor: Zoom (lenke sendes til alle påmeldte)

Med utgangspunkt i eksempler fra hans egen forskning og praksis inviterer Knudsen deltagerne med inn i en undersøkelse av hvordan drama/teaterlæreren kan bringe sosiale medier inn i undervisning for barn og unge. I løpet av seminaret skal vi blant annet utforske hvilke strategier vi kan hente fra de sosiale mediene og hvorfor drama/teaterfaget er i en særposisjon når det kommer til å implementere sosiale medier i en undervisningskontekst.

Kristian Nødtvedt Knudsen (PhD) er førsteamanuensis i teater ved Universitetet i Agder. Han forsker blant annet på hvordan det performative og digitale samfunn kan stimulere til nye måter å arbeide med drama/teaterundervisning. Knudsen er hovedredaktør for tidsskriftet Journal for Research in Arts and Sports Education (JASEd)  og medredaktør for boken Performative Approaches in Arts Education. Artful Teaching, Learning and Research (Routledge, 2019).

Kurset er gratis. Påmelding sendes til [email protected]

FORTELLEREN OG FORTELLINGEN – Workshop med Heidi Dahlsveen

Når: Onsdag 2. desember 18.00-20.00
Hvor: Zoom (lenke sendes til alle påmeldte)

Kurset utforsker mulighetene i en digital plattform i møte med kroppsliggjort kunnskap. Deltakerne vil også få erfare hva det vil si å fortelle en fortelling muntlig gjennom et digitalt medium. Dette er et praktisk kurs basert på Erasmus+ KA2 prosjektet «Common ground Common future» og tar for seg hvordan et narrativ bygges opp og hvordan fortelleren iverksetter disse elementene.

Heidi Dahlsveen arbeider som førstelektor i muntlig fortellerkunst ved OsloMet. Hun har arbeidet som profesjonell fortellerkunstner nasjonalt og internasjonalt siden 1996 og hennes hovedfokus som forteller er å samtidsaktualisere tradisjonelle fortellinger. Dahlsveen har gitt ut flere bøker, senest “Fortellerboken – deg selv og andre fortalt”.

Kurset er gratis. Påmelding sendes til [email protected]