Facebook Cover – Good Vibes (521 × 347 px)
  • januar 27, 2022

Erfaringsutveksling, råd og inspirasjon til innføringen av nye læreplaner på programområdet drama i vgs.
Fire skoler presenterer. Kurset ledes av representanter fra læreplangruppa.
Med utgangspunkt i læreplanen Teater i perspektiv tar vi opp helhetlig tenkning på tvers av de nye læreplanene, og skolene planlegger hva som kan være felles forankring på tvers av fag.

Når: 10. mars 2022, kl 13.30-16.00, digitalt på Zoom
Pris: 1400,- per skole, pakkepris for alle dramalærere
Påmelding: Obs! Individuell påmelding & skolepåmelding – vi trenger oversikt og kontaktinfo for å planlegge gruppearbeid og sende ut informasjon: https://dramaogteater.hoopla.no/sales/1643931581

 

PROGRAM 10.3.22 

kl 13.30-13.35: Oppstart
Kort hilserunde med deltakende skoler

kl 13.35-13.55: Helhetlig tenkning på tvers av læreplaner
Læreplangruppa ved Endre Volden og Mette Bøe Lyngstad om helhetlig tenkning i læreplanen og innspill til implementering av nye læreplaner på MDD.

Kl 13.55-15.00: Erfaringsutveksling – eksempler 
Fire TiP-lærere presenterer en skisse for hvordan de legger opp TIP 1 i år/planer for TiP 1 og 2 neste år/idéer til hvordan TiP kan bli på sikt.
Rolf Eriksen (Fyllingsdalen vgs), Ren Powell (Vågen vgs.)
Kort pause
Sindre Andreas Nilsen (MA kunstfagsdidaktikk NTNU/Charlottenlund vgs/Inderøy vgs) og Remi André Slotterøy (Ålesund vgs)

Spørsmålsrunde
Spørsmål med utgangspunkt i bolk 1 og 2.

Kl 15.00-15.40: Gruppearbeid på skolene
Hva er/kan bli felles forankring vi samarbeider om i TiP 1 og 2 og Teaterproduksjon, Teaterproduksjon fordypning og Drama og samfunn. Lærere på samme skole møtes for gruppearbeid.
Gruppene følges opp av kursholderne i «breakout-rooms».

Kl 15.40-16.00 Idéutveksling og spørsmålsrunde
Deling av idéer om felles forankring på tvers av fag fra noen skoler i plenum.
Spørsmålsrunde om helhetlig tenkning på tvers av fag.