Det Skjedde I Frimunuttet(521 × 347 px)
  • februar 16, 2023
? 490.000 kr i prosjektstøtte fra Utdanningsdirektoratet til Drama- og teaterpedagogene for utvikling av «Det skjedde i friminuttet» som et tiltak for å motvirke mobbing i skolen. En serie på tre undervisningsopplegg som skal inngå i vår digitale læringsressurs for grunnskolen, filminnspillinger på skoler ? og lansering med turné til 40 klasser ?
Her er Utdanningsdirektoratets vurdering av prosjektet:
I søknaden argumenteres det godt for hvordan prosjektet vil kunne bidra positivt i arbeidet mot mobbing i skolen. Gjennom et alderstilpasset opplegg skal elevene utforske og reflektere rundt ulike faser i en konflikt sett fra ulike perspektivskifter, og dermed lettere kunne se bak uønskede handlinger, hva som gjør at en konflikt eskalerer, samt hvordan snakke med sinte personer og få til gjenoppbyggende samtaler. Gjennom slik innsikt, men likevel ha distanse til hendelsen, vil elevene lettere ha et grunnlag for å snakke om tanker, råd og løsninger som kan ha overføringsverdi til mobbing/plaging i egen klasse eller på skolen.