Xr:d:DAF8Spp3AfI:6,j:4443224855503212775,t:24040415
  • juni 3, 2024

Nettverkstreff for dramaundervisning i grunnskolen

Program: Dramaøvelser & alle med – hvordan bygge trygghet i klassen

  • Fire av skolene i nettverket deler øvelser fra dramatimer. Å gjøre øvelser sammen gir påfyll til verktøykassen
  • Dramalærere deler erfaringer om hvordan de jobber for å bygge trygghet i klassen

Hvor: Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen, Oslo: https://www.seilet.org/kontakt-oss

Når: Onsdag 12. juni kl 14.30-16.30 + sosialt etterpå på Grünerløkka for dem som kan
Påmelding: [email protected]

Nettverket har fire treff i året – for erfaringsdeling, inspirasjon og utvikling innen dramaundervisning.
Startet på initiativ fra Osloskolene med dramafaget på timeplanen. Åpent for alle grunnskolelærere.
Nettverket driftes av Drama- og teaterpedagogene i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo