NETTVERKSTREFF Dramaundervisning (521 × 347 px)
  • februar 16, 2023
Nettverkstreff dramaundervisning grunnskolen
Torsdag 9. mars kl 14-17 på Munkerud skole.
Program:
Del 1: Oppvarming & ensemblebygging ved Martin Trondsen fra Munkerud skole

Del 2: Presentasjon av undervisningsøkter/prosjekter (20 min):
a) Mimevisning, prosjekt 4. trinn ved Andrea Calder fra Svendstuen skole
b) Retorikk og appell, undervisningsøkt 6. trinn ved Martin Trondsen fra Munkerud skole
c) Lek og drama, undervisningsøkt småtrinnet ved Astrid Røed Steen fra Bogstad skole
d) Hanskedukker ved Ida Westvig fra Ekeberg skole
Del 3: Planlegge seminar
Påmelding: [email protected]
Nettverkstreffet er åpent for alle grunnskoler med dramafaget på timeplanen.
Nettverket driftes av Drama- og teaterpedagogene i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo