Foto BogstadSkole 2018 LarsOpstad 203
  • september 5, 2022

Høstens digitale fagdag i drama, dans, musikk, kunst og håndverk og mat og helse arrangeres 13. september.
Sjekk ut stort program med fellesdel og fem fagsesjoner.

 

Når: 13. september kl 13-16

Hvor: Digitalt på Zoom

Pris: 20,- kr for studenter/120,- kr for medlemmer i Drama- og teaterpedagogene/gratis for lærere i Osloskolen (betales av Utdanningsetaten i Oslo)


PROGRAM

Programmet er delt inn i 2 deler. En fellesdel fra 13.00 – 14.00 før vi går inn i fagsesjoner. Alle sesjonene vil bli tatt opp og du kan se alle i etterkant.

13.00 – 13.15 Velkommen med kunstnerisk innslag

13.15 – 13.50 Hanne Alterhaug, stipendiat i pedagogikk, NTNU

Hanne Alterhaug er stipendiat i pedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og er medlem av forskningsgruppen BULKIS (Barn og unges livskvalitet i skolen). I doktorgradsprosjektet utforskes betydningen av estetisk opplevelse og utfoldelse på ungdomstrinnet.

13.50 – 14.00 Pause

14.00 – 15.00 Fagsesjoner

DRAMA- OG TEATERPEDAGOGENE

14.00-14.55

Et møte med krig, undervisningsforløp steg for steg

Mette Bøe Lyngstad, Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Presentasjon av helhetlig forløp der elevene skal leve seg inn i situasjoner og ta perspektivet til innbyggere i et land med krig.

KUNST I SKOLEN OG KUNST OG DESIGN I SKOLEN

14:00-15:00

Playuba – designkompetanse i vårt formgitte samfunn

Vibeke Kirkebø Hegg, sivilarkitekt

Introduksjon og workshop.

I denne sesjonen vil du få en introduksjon til Playuba, prøve ut metoden og selv erfare prosessen. Playuba er et undervisningsverktøy som trener kreativitet, kritisk tenkning, samhandling og utforskertrang. Med introduksjon av sentrale spørsmål og grunnleggende prinsipper i fagene arkitektur, design og kunst, får elevene begreper og tankeverktøy som støtter deres kritiske og kreative utforsking. Verktøyet gir elevene erfaringer og forståelse for den skapende prosessen fra problem til ferdig løsning.

MUSIKK I SKOLEN

14.00 – 15.00

Kreativ lytting i klasserommet – hvordan få det til?

v/ Silje Karlsen, musikklærer ved Engebråten skole og Vebjørn Nevland Moen, musikklærer ved Nordseter skole

I første delen av sesjonen undersøker vi hvordan kjerneelementet “å oppleve musikk” kan gjennomføres gjennom kreative og inspirerende lytteoppgaver. Vi prøver også ut det nye verktøyet “Ito-mixer” for å se hvordan det kan brukes inn i undervisningen og i lytteoppgavene.

Effektiv planlegging av musikkfaget: I den andre delen av sesjonen deler vi erfaringer og tanker om treårs-planlegging og om årsplanleggingen som en musikklærer forventes å gjøre. Hvordan kan man planlegge effektivt og samtidig realistisk? Hvordan kan man spare tid og energi gjennom å planlegge godt både på lang sikt og for det kommende skoleåret? Eksempler på maler og metoder.

SANS:

15.00-16.00

Kroppslig læring
I denne sesjonen vi vil se på kroppslig læring som del av helhetlig læring. Anette Torgersen (PhD og fagansvarlig for dans ved USN) vil presentere en læringsmodell som fremmer myndiggjøring og meningsfylte kroppslige opplevelser i undervisningen, inkludert praktisk eksempel. Det vil være rom for å diskutere, dele erfaringer og stille spørsmål.

Velkommen!

MAT OG HELSE I SKOLEN

15.00 – 16.00

Smak og sensorikk

Erik Fooladi, førsteamanuensis Høgskulen i Volda og Eli Kristin Aadland, førsteamanuensis Høgskulen på Vestlandet.

Fooladi er kapittelforfatter i boken Why Science and Art Creativities Matter – (Re)Configuring STEAM for Future-Making Education (2019/20)