Scenekort
  • april 16, 2020

Vi har mottatt flere henvendelser med spørsmål om hvorfor scenekortrabatten nå er lavere enn før. Har du lurt på det samme? Her kan du lese litt om hvorfor det er blitt slik.

Grunnen til den reduserte rabatten er de nye skattereglene for naturalytelser som trådde i kraft 1. januar 2019. Disse reglene medfører blant annet at rabatten knyttet til scenekortet ikke kan overstige rabatter som kan anses som allment tilgjengelige, eksempelvis rabatter som mottas gjennom medlemskap i Obos, abonnement på Aftenposten og lignende. En større rabatt enn det som er allment tilgjengelig kan etter de nye reglene utløse skatteplikt hos mottager.

Scenekortet er tilgjengelig for både ansatte i institusjoner/bedrifter (teatre o.l.) og for medlemmer i ulike medlemsorganisasjoner. Som en ryddig håndtering av rabattordningen, er det foreløpig blitt bestemt at alle scenekortinnehavere skal motta samme rabatt, uavhengig om de har mottatt dette gjennom arbeidsforhold eller organisasjonsmedlemskap.

Scenekortordningen, og rabattene knyttet til denne, ivaretas av NTO. Vi i DTP har dessverre ikke mulighet til å regulere rabattnivået. Allikevel følger vi saken nøye og vil gjøre det vi eventuelt kan for å bidra til at scenekortrabatten kan justeres opp igjen.