Lillelørdag 22.2.23 2
  • februar 16, 2023
Hvor kan teater- og revygrupper i det frivillige feltet søke midler?
Hva bør en god søknad inneholde?
Hvordan skal et budsjett se ut?

For mange vil den byråkratiske delen av å skaffe midler være litt overveldende.

Camilla Svingen, daglig leder og kreativ produsent i Syv mil, vil gi en enkel innføring i hvor man kan søke penger, tekst, budsjett og hvordan få jobben gjort så enkelt som mulig.

I etterkant av kurset vil kursdeltakerne få tilsendt powerpoint med all informasjon fra kurset.

SYV MIL (www.syvmil.no) er et produsentkompani som samarbeider med det frie scenekunstfeltet i Bergen og Norge.
Vi samarbeider med samtidsdans- og teater, musikere og scenekunstnere knyttet opp mot produksjoner og turnè. I denne sammenhengen arbeides det tett opp mot institusjoner, arenaer og utøvere med kontrakter og tilrettelegging. Vårt arbeid handler om alt fra første planleggingsfase med søknader, rapporter, budsjetter og samarbeidspartnere og gjennom hele produksjonen med kontrakter, markedsføring, koordinering, forhandlinger, turnèplanlegging og salg. Camilla har lang erfaring innen prosjektledelse, produsentarbeid, rådgivning, kulturpolitisk arbeid, scenekunstproduksjon og har jobbet både med profesjonell scenekunst og amatørteater. Tidligere arbeidet hos Proscen – Produsentenhet for scenekunst, Bergen Senter for Elektronisk Kunst og nå som eier og daglig leder i Syv mil. Camilla har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor scenekunst for barn og unge, samtidsdans- og teater, figurteater, residenser og organisasjoner. Utdanning innenfor teatervitenskap, Produsentkunnskap for Scenekunst, Digital kultur og Litteratur.
Lillelørdag er et interaktivt møtested på Zoom hver onsdag for folk som driver med teater, revy og andre sceniske uttrykk. Arrangementserien er et samarbeid mellom Drama- og teaterpedagogene, HATS, Frilynt, Norsk Revy, Vestlandske teatersenter og Buskerud teater. Hovedarrangør 15.2 er Vestlandske teatersenter
Gratis drop-in, ingen forhåndspåmelding
Onsdag 22. februar kl 19-20
Klikk deg inn på Zoom her: https://us06web.zoom.us/j/81270753048