2/2019 MEDBORGERSKAP
  • desember 9, 2019

Nå kommer det nyeste nummeret av DRAMA straks ut!

Å bli et fullverdig samfunnsmedlem

Hva er det med kunstfaglig arbeid som kan bidra til å fremme medborgerskap?

I høstens DRAMA forsøker vi å svare på dette spørsmålet ved å rette søkelyset mot ulike marginaliserte grupper – fra flyktningbarna som jevnlig ankommer norske skoler til seniorer som opplever tap av verdi og tilhørighet. Gjennom intervjuer, reportasjer og artikler fra både skolefeltet, eldrehjemmet og teaterscenen ser vi på mulighetene og utfordringene fagfeltet vårt står overfor i møte med medborgerskapsbegrepet. Ikke minst har vi gitt plass til Bjørn Rasmussens skråblikk på hvorfor det stadig er slik at drama- og teaterfaget ikke blir tatt på alvor som pedagogisk og politisk medborger.

God lesing!