Målgruppe: 5.-10. trinn
Tid:
60 min
Aktuelle fag:
Arbeid med læringsmiljø på tvers av fag

Innhold:
Tiltak mot mobbing i skolen støttet av Utdanningsdirektoratet

Det skjedde i friminuttet er et dramaforløp, bygget opp rundt konflikter og mobbing som skjer i en klasse på fiktive Dalsiden skole. Elevene lever seg inn i hendelser fra ulike perspektiv. Steg for steg får de nye vinklinger på hendelsene, og veksler mellom å spille roller og reflektere rundt det som skjer.

Del 2: Å skille mellom handlinger vi kan se, og hva som kan ligge under. Hvordan kan for eksempel følelser og omstendigheter indirekte ha påvirket det som skjedde. Dette kan bidra til å skape forståelse for at det kan ligge noe mer under hendelser, som må tas tak i.

 

Utstyr og forberedelser:

 • Flipover/tavle
 • Liste med replikker  – en replikk til hver elev – skrives ut og klippes i strimler på forhånd (se materiell til steg 9)
 • Rydd klasserommet slik at pultene er stilt inn til veggen. Stolene settes i en stor halvsirkel med plass til hele klassen.
 • Illustrasjon «Det skjedde i friminuttet del 2» (se materiell) – vises med projektor på tavla
Undervisningsforløpet steg for steg:
 • Illustrasjonen “Det skjedde i friminuttet del 2” vises med projektor på tavla i det elevene kommer inn i klasserommet (se materiell)
 • Elevene setter seg på stolene som er plassert i en halvsirkel
 • Fortell at elevene skal få høre mer om klassen på Dalsiden skole, som de ble kjent med i del 1 av Det skjedde i friminuttet.
 • Gå så raskt over til oppvarmingsøvelsen (oppvarming kuttes ut hvis dere gjør del 1-3 samme dag)

Oppvarmingslek:

 • Start med at alle sitter på stoler i sirkelen. Ta ut en stol, slik at det er en stol mindre enn antall deltakere. Lærer starter med å være først ut i midten av sirkelen.
 • Den som havner i midten skal si “Jeg heter …” og beskrive en ting som gjelder for den. Det kan være helt forskjellige ting som: har på meg noe grønt, har to brødre, spiller håndball, har vært i Trondheim…
 • Alle som den beskrivelsen passer på skal reise seg og bytte plass. Den som står i midten skal prøve å få seg en stol i ringen. Den som havner i midten i neste runde fortsetter med å si “Jeg heter …” og beskrive noe om seg selv.

Introduser rammefortellingen ved å si at du nå skal fortelle om noe annet som har skjedd i et friminutt i klassen på Dalsiden skole. Forbered dem på at det er en veldig kort fortelling, de skal få et oppdrag etterpå, så de må huske hva som skjer.

– lydsignal (vær-klar-for-fortelling)

Lærer forteller/leser opp:
På vei ut til friminuttet sier Sara til Mona “Oi, har du ny bukse?”, samtidig som hun ler og himler med øynene til de andre jentene hun står sammen med. Mona reagerer med å dytte Sara med all sin kraft. Sara snubler og faller rett mot en åpen skapdør, som har en skarp kant. Den skarpe kanten skjærer en revne i genseren til Sara. Hun får et kutt på armen. Det blør mye fra kuttet. Elevene som står i nærheten ser sjokkerte på Mona. «Hvorfor gjorde du det!?» roper Martin til Mona. De andre jentene som stod sammen med Sara før hun snublet, holder rundt henne og trøster.

 • Tegn en enkel illustrasjon av et tre på tavla (se fotoeksempel).
 • Bruk “konflikttreet” som et samtaleverktøy om det du nettopp fortalte fra friminuttet på Dalsiden skole. Forklar at tegningen av det vi kan kalle et konflikttre skal hjelpe oss til å se nærmere på hva som skjedde mellom Sara og Mona. 
 • Be elevene tenke tilbake på fortellingen om friminuttet. Hva skjedde, som var synlig? Som andre kunne få med seg. Gjør elevenes svar om til stikkord, som du skriver inn i trekrona, for eksempel “kommenterte”, “dyttet”, “himlet med øynene”, “ble skadet”.
 • Hvis elevene sier noe som er deres tolkning av hvorfor det skjedde, hold fokus på det som var synlig. Si at dere kommer tilbake til forklaringer.


Kilde konflikttre:
Konfliktrådet – skolemeglingen

 • Elevene blir sittende i halvsirkel. La dette steget gå raskt
 • Forklar at de skal gjøre noe som kalles kollektiv rolle. Mange om gangen skal ha samme rolle. De skal svare raskt på spørsmål i rolle, som om de er den de får i oppdrag å være.
 • Lærer deler inn i tre grupper i sirkelen. Pek ut den første gruppa, som skal starte. Tell opp slik at du markerer hvem, ca 1/3 av klassen. De skal alle være Sara i en kollektiv rolle.

Spørsmål: Hvordan opplevde du det som skjedde nettopp i friminuttet Sara? (ta opp noe fra fortellingen hvis det trengs).

 • Be dem svare en etter en (alle som er Sara). Gjenta spørsmålet “Hvordan opplevde du det som skjedde, Sara?” til alle, det tydeliggjør at de skal være i rolle. Målet er å få mange kjapt i tale og at de tenker ut fra Saras perspektiv.
 • Fortsett med å peke ut neste gruppe i sirkelen, ca 1/3 av gruppa. De skal alle være Mona.

Spørsmål: Hvordan opplevde du det som skjedde nettopp i friminuttet Mona? (ta opp noe fra fortellingen hvis det trengs).

 • Marker hvem som er siste gruppe i sirkelen, ca 1/3 av gruppa. De skal alle være de andre i klassen, som så hva som skjedde.

Spørsmål: Hvordan opplevde du det som skjedde nettopp i friminuttet Mona? (ta opp noe fra fortellingen hvis det trengs).

 • Avslutt runden med å forklare at det kan ha vært ulike opplevelser av det som skjedde, som de så nå da de skulle svare i rolle. I konflikter er ofte slik. Konflikten oppleves forskjellig.

Overgang til dette steget: Nå skal dere få høre litt mer om hva som skjedde… Forbered dem på å få med seg hva som skjer.
– lydsignal

Lærer forteller:
I flere dager har Sara lagt ut bilder med stygge kommentarer om Monas klær i en chat-gruppe med noen av jentene og guttene i klassen. De andre har kommentert masse på bildene og kommentarene fra Sara. Anni, en av jentene i chat-gruppa, viser chatten til Mona på vei ut til friminuttet.

Som vi hørte da jeg fortalte på starten (tydeliggjør at dette har de hørt, så alle henger med):
Like etterpå spør Sara om Mona har ny bukse, mens hun himler med øynene til de andre jentene. Mona dytter Sara, som snubler og skjærer seg på en kant på skapdøren. Mona får ikke til å si noe, hun bare peker på mobilen til Anni.

 • Fortsett med konflikttreet på tavla/flipover. Tegn inn røtter på treet (se fotoeksempel), mens du forteller at de ligger under og gir næring til treet. 
 • Spør elevene hva som kan ligge under det at Mona plutselig dyttet Sara så hardt at hun skar seg på skapdøra. – Ut fra det vi hørte i fortsettelsen på fortellingen. Det er ikke en unnskyldning for å gjøre det, men det kan være en sammenheng.
 • Ut fra elevenes svar, skriv inn stikkord på røtter på treet.

– Lydsignal (forbered elevene på fortelling)

Lærer forteller:
Læreren kommer ut i gangen. Det er gråt og høye stemmer. Læreren skjønner litt av hva som har skjedd, og får raskt ordnet med kuttet til Sara. Det er heldigvis ikke et dypt kutt, selv om det blør mye. Læreren vil snakke mer med Mona og Sara på grupperommet om hva som nettopp skjedde. De skal komme inn én om gangen.

Etter at læreren har snakket med Mona er det Saras tur. Sara skjønner at Mona har sett bildene og kommentarer i chatten, og at læreren vet om den. Læreren har rolige, varme øyne og sier at de skal snakke om chatten der Sara la ut bilder og stygge kommentarer om Monas klær. Læreren spør mange spørsmål. Sara føler seg trygg på å snakke med læreren, og forteller også ting hun ikke har sagt til noen før.

 • Replikker. Listen med replikker skrives ut og klippes opp til papirstrimler på forhånd – en til hver elev (liste, se materiell). Lag to av hver av noen – ut fra hvor mange replikker dere trenger.

Instruksjon til elevene:

 • Elevene skal gå inn i rolle som Sara, og si replikker som om de er henne. Replikkene er hentet fra det Sara sa til læreren da de snakket sammen på grupperommet. De skal øve på replikken sin. De kan gjerne lære den utenat. Til slutt skal dere høre alle replikkene.
 • Del ut en replikk til hver.
 • Når du gir signal, skal elevene gå rundt i rommet og si replikken på forskjellige måter. Du skal fortelle hvordan. Forklar at du gir signal (bjelle/klapp/rytmeegg e.l.) og sier “frys” hver gang de skal stoppe. Da kommer det en ny beskjed.

Instruksjoner – øving:

 • Gå rundt i rommet. Ha ca 1 meter avstand til andre. Si replikken med vanlig stemme.
 • Si replikken med redd hviskestemme
 • Vær irritert
 • Vær skikkelig lei deg når du sier replikken

Visning:

 • Instruksjon: «Frys – bli stående. Den jeg prikker på skulderen sier replikken høyt. Velg en av de fire måtene å si den på. Vanlig stemme/redd/irritert/lei deg»

REPLIKKER (For utskriftsversjon, se materiell):

 • Det var ikke bare meg
 • Jeg har akkurat fått vite at bestefar er veldig syk
 • Storesøsteren min kommenterer på mine klær hver dag
 • Jeg hater at jeg ikke kan kjøpe hvilke klær jeg vil
 • Jeg vil være kul og tøff, vise at jeg vet hva som er bra klær og sånn
 • Jeg har det ikke så lett hjemme, sånn egentlig. Ikke hos pappa. Han er ikke så mye hjemme
 • Mamma er veldig opptatt av å se bra ut. Kanskje jeg har arvet litt av det
 • Jeg er redd for at de andre skal synes at jeg er dum når jeg ikke får til skolen
 • Jeg har vært lei meg inni meg ganske lenge egentlig
 • Jeg vil ikke vise noen at jeg er lei meg. Men jeg har masse sånne sinte følelser egentlig
 • Jeg har vel vært med på utestenging og sånn. Men det er liksom ingen voksne som ser det
 • Jeg ville gjøre noe drøyere, få litt mer oppmerksomhet på en måte. I chatten.
 • Denne uka har mamma vært borte hver kveld
 • Jeg må vise at det er jeg som har kontrollen. Da vil ingen plage meg
 • Det kjennes på en måte godt å være slem. Da får jeg ut de lei-meg-følelsene

Fotoeksempler:

 • Elevene sitter i halvsirkel
 • Vis replikkene med prosjektor (PowerPoint materiell)
 • Bruk konflikttreet i en ny runde. Dere skal utvide med flere ord på røttene, ut fra det elevene vet nå etter å ha fått vite mye om Sara. (Se fotoeksempler fra samtaler med elever om replikkene).
 • Be elevene hjelpe til med å sette ord på hva som kan ligge under det Sara gjorde mot Mona. – Ut fra replikkene. Obs. Det vi vet ut fra det Sara sa til læreren (replikkene) er ikke en unnskyldning for å gjøre det, men det kan være en sammenheng. Det er lurt å starte samtalen åpent – ut fra alle replikkene.
 • Gå videre med å veksle mellom å be noen elever lese sin replikk høyt og at lærer leser opp replikker som vises på skjermen. Spør om hva vi kan tolke ut fra replikken. Ut fra tolkningen finner dere frem til stikkord som skrives på røtter på treet. Kom innom mange av replikkene, og spør direkte om replikker som eventuelt ikke blir sagt. Gjenta at det som står på replikkene er det Sara sa til læreren på grupperommet da de snakket om chatten.
 • Forklar at flere av replikkene er laget ut fra svar i en undersøkelse der 193 barn og ungdom som har plaget andre har svart.
 • Kommentar til lærer: Et utvalg av replikkene er inspirert av erfaringer og råd fra barn og ungdom i rapportene PLAGE 6-12 år og PLAGE 13-19 år, Forandringsfabrikken (2020). 

 • Hjelp til å få det bedre – viktig 
  Avrund samtalen med å ta opp at det dere har skrevet inn på røttene viser at både Mona og Sara har det vanskelig – på forskjellige måter.
  Pek på treet – vis at det ligger mer under i røttene – enn det som er synlig (trekrona). Det som ligger under i røttene må tas tak i. 
 • Både Mona og Sara kan trenge hjelp til å få det bedre, og mobbing av Mona må ta slutt. Nå har de begge snakket med læreren sin og fortalt mye. Spør hvem som kan hjelpe dem videre, hvem de kan snakke med. På skolen og andre steder. Eksempler på hva elever svarer: lærer, helsesykepleier, assistenter, foreldre, venner, hjelpetelefon.

Kilde samtaleverktøy konflikttre: Konfliktrådet – skolemeglingen