Ideer og artikler til tidsskriftet DRAMA sendes på e-post til [email protected]. Vedrørende lengde på artikler utgjør normalt 600 ord + bilde én side i bladet. Bokanmeldelser bør ikke gå over 1000 ord, andre artikler bør helst ha en maksimallengde på 1800 ord, gjerne kortere. Legg ved portrettfoto av deg selv. Send gjerne flere bilder/illustrasjoner til teksten i høyoppløselig versjon (helst over 240 dpi). Ønsker du artikkelen din fagfellevurdert via DRAMA, se egen veiledning.

Referansestil: APA 7th. Lenke til Kildekompasset finner du her.

Retningslinjer for fagartikkel

En fagartikkel vurderes av redaksjonen, og sendes ikke til anonyme fagfeller. Fagartikkelen er max 1800 ord, og tar for seg et emne, gjerne en dramapraksis som formidler et konkret prosjekt, og inneholder følgende:

  1. Tittel
  2. Byline
  3. Ingress
  4. Avsnitt
  5. Mellomtitler
  6. Faktaboks
  7. Sitater
  8. Bilder

FØR SELVE TEKSTEN:

Marker de ulike elementene i teksten med rødt, slik:

Byline: Navn ditt, bakgrunn og institusjon + foto av deg selv (send som en egen jpg.-fil og ikke legg den i word-dokumentet)

Faktaboks: Dra ut konkrete bakgrunnsfakta i egne faktabokser (kort). NB! Ikke alle tekster trenger faktabokser.

Bilder og bildetekster: Send bilder som egne filer (minimum 1MB oppløsning), ikke lim de inn i word-dokumentet. Foreslå bildetekster og skriv dem slik:

TITTEL I VERSALER: En beskrivelse av bildet med vanlige bokstaver.
FOTO: Navn på fotograf

Eksempel:
UTFORSKE OG ENGASJERE: Dramafagets mulighet til å la elevene utforske temaer i en større sammenheng er noe Allern er opptatt av i sitt arbeid. Her fra et FoU-prosjekt i 2014. FOTO: Stig Brøndbo

Alternative tekster til figurer

Alternativ bildetekst, eller alt-tekst, er en beskrivende tekst som formidler den visuelle informasjonen i et bilde som vises digitalt. Alt-tekst er et viktig element for at din artikkel skal være universelt utformet. Dersom din artikkel inneholder bilder eller figurer, må du skrive alternative tekster til disse.

  • Alternativ tekst leveres i et eget dokument sammen med din artikkel med filnavn alt-tekst.
  • Bruk figurnummer for å henvise til riktig figur.

Eksempel:
Figur 1: [alt-tekst]

Her kan du lese mer om hvordan du skriver alt-tekster.

SELVE TEKSTEN:

Tittel: Foreslå en fengende og passende tittel – noe som vekker leserens interesse og nysgjerrighet!

Ingress: En kortfattet presentasjon av artikkelens innhold i ett avsnitt. Denne plasseres rett under tittel, og skal gi leseren et inntrykk av hva som kommer. Ingressen fungerer også som artikkelens abstract. Maks 2-3 setninger.

Avsnitt: Del opp teksten i avsnitt. Et avsnitt bør helst ikke være mer enn 100 ord. Presenter bare ett poeng i hvert avsnitt.

Mellomtitler: Lag gode og interessevekkende mellomtitler etter ca. hvert fjerde avsnitt.

Uthevede sitater: Foreslå 3 sitater fra teksten som vi kan fremheve i den trykte utgaven av tidsskriftet.

 

NB! Artikkelen skal ikke overskride 10 000 tegn uten mellomrom (ca 1800 ord) med mindre dette er avtalt på forhånd eller er en vitenskapelig publikasjon.

 

Teksten skal være korrekturlest før innsending.
Antatte tekster kan også bli publisert på www.dramaogteater.no. Si fra om du ønsker å reservere deg mot dette.