Tidsskriftet DRAMA

https://www.idunn.no/drama DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift skal fremme dramapedagogisk debatt, faglig fordypning og stimulere god praksis og forskning. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Drama- og teaterpedagogene, er inne i sin 56. årgang, og kommer ut i tre utgaver … Fortsett å lese Tidsskriftet DRAMA