DRAMA 2/2020: BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Mange føler seg numne, overveldet og handlingslammet i møte med den globale miljøkrisen. Hvordan kan vi få tak i vår egen handlekraft når situasjonen virker uhåndterbar? I dette nummeret utfordrer vi fagfolk til å agere for en bærekraftig utvikling i drama- og teaterfeltet.