1/2021: FAGPOLITIKK
 
… OG VI GIR OSS IKKE!
Det har aldri stått på kampviljen, argumentasjonskraften eller evnen til å vise fram drama- og teaterfagets kunnskapende egenart, når vi har stått ansikt til ansikt med skolens portvoktere. Hvorfor har faget likevel fått en outsiderposisjon i utdanningssystemet – og hva kan vi gjøre med det? I vårens nummer har vi invitert stemmer fra hele Norden når vi forsøker å svare på fagfeltets kanskje viktigste spørsmål.