Ppl
  • mai 24, 2016

I 2017 starter vi opp en ny runde med prosjektet Proff praktisk læring – drama som læringsform i tolærerordning. Fagutdannede drama- og teaterpedagoger lager undervisningsopplegg og leder undervisningen med drama som læringsform i fagene norsk, samfunnsfag og KRLE.

Engasjement for drama- og teaterpedagoger lyses ut høsten 2016.

Infohefte med fire eksempler fra pilotprosjektet skoleåret 2012/2013 finner du her.