Proff praktisk læring er et pilotprosjekt Drama- og teaterpedagogene utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet skoleåret 2012/2013. Skolene som deltok var veldig fornøyde med å få hjelp til å gi elevene mer praktisk læring med høyt læringstrykk.

I dette heftet finner du en kort presentasjon av Proff praktisk læring, med beskrivelse av fire undervisningsopplegg fra piloten og kommentarer fra lærerne som deltok med klassene sine.

I modellen med tolærerordning arbeider en fagutdannet dramapedagog og klassens lærer sammen for å gi elevene praktisk læring i fagene norsk, samfunnsfag, RLE og fremmedspråk. Lærerne/lærerteamene bestemmer hva elevene skal lære om. Dramapedagogen lager undervisningsoppleggene og leder undervisningen. Leseforståelse, kommunikasjon, en novelle, et tema i samfunnsfag; den praktiske læringen knyttes til fagenes kompetansemål.

Modellen med tolærerordning viste seg å være så god at den bør prøves ut i større skala. Fagutdannede dramapedagoger kan for eksempel ansettes i en tolærerordning på en skole eller på flere skoler i en bydel. En god modell kan være at mange klasser på samme trinn i bydelen får samme undervisningsopplegg.

Les mer om prosjektet i Proff praktisk læringsheftet vårt.