Anne Gorbitz
  • oktober 20, 2022

Drama- og teaterpedagogene har lansert en flunkende ny digital læringsressurs med opplæringsfilmer. Den er utviklet med midler fra Utdanningsdirektoratet. 160 elever fra 7 skoler og 24 dramapedagoger /lærere/ filmfolk / webdesigner har samarbeidet om å lage:

  • 10 helhetlige undervisningsforløp steg for steg. En rekke temaer utforskes med dramafagets uttrykk og læringsformer i de ulike forløpene
  • Undervisningsforløpene er laget for arbeid med grunnleggende ferdigheter, de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring, og kompetansemål fra fagene norsk, samfunnsfag, KRLE og matematikk
  • Opplæringsfilmer med elever og lærere som viser hvordan og hvorfor

Tanken bak dette store prosjektet er at man både skal kunne ta i bruk ferdiglagde undervisningsforløp steg for steg med materiell – og bli inspirert til å lage nye helhetlige forløp knyttet til andre temaer.

Bruk den, spre den gjerne til andre!
Vi er stolte av å lansere: https://dramaogteater.no/laeringsressurs