Brosjyre Forside Seilet
 • mars 21, 2018

Verksteder i forkant/etterkant av scenekunstforestillinger i Den kulturelle skolesekken 

Hvordan la elevene få enda mer ut av forestillingene i Den kulturelle skolesekken (DKS)? Verksteder skaper engasjement, lar elever og lærere utforske tematikk og form og gjør det enklere for dem å bruke forestillingene videre i undervisningen. På seminaret presenteres eksempler på slike verksteder utviklet for DKS av Den Nationale Scene, Det Norske teatret og scenekunstgrupper (tba). Drama- og teaterpedagogene og Dans i skolen på Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen, lanserer modell for pilotprosjekt. Scenekunstbruket er samarbeidspartner.

Når: Fredag 4. mai kl 10.00-12.30
Sted: Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen, Fossveien 24 (inngang vis-á-vis Steenstrupsgate 17), Grünerløkka, Oslo. http://www.seilet.org
Arrangører: Drama- og teaterpedagogene, Dans i skolen og Scenekunstbruket.
Aktuelt for: DKS-kontakter scenekunst, teatre/scenekunstgrupper som turnerer i Den kulturelle skolesekken, dramapedagoger og dansepedagoger som er interessert i å utvikle verksteder.

Gratis! Påmelding

  Påmelding seminar Møt forestillingen!

  Påmelding *
  [checkbox* "Seminar Møt forestillingen! 4. mai 2018"]

   

  Program:

  10.00 – 10.15 Åpning
  10.15 – 11.15 Presentasjon av verksteder i dans og teater utviklet for DKS av Den Nationale Scene, Det Norske Teatret og scenekunstgrupper (tba).
  15 min x 4 presentasjoner.
  11.15 – 11.30 Pause
  11.30 – 12.15 Parallelle møter (45 min)

  a) Faglig møtepunkt – scenekunst/teater, samtale ledes av innlederne. Seminardeltakerne har mulighet til å stille spørsmål, dele erfaringer, be om råd.

  b) Faglig møtepunkt – scenekunst/dans, samtale ledes av innlederne. Seminardeltakerne har mulighet til å stille spørsmål, dele erfaringer, be om råd.

  c) For arrangører DKS. Presentasjon av modell for pilotprosjekt.

  • Presentasjon av modell for pilotprosjekt v/Drama- og teaterpedagogene og Dans i skolen på Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen.
  • Dialog: Muligheter for samarbeid om pilotprosjekter. Drøfte problemstillinger knyttet til organisering av Møt forestillingen! verksteder. 
  12.15 – 12.30 Oppsummering og veien videre

  Om pilotprosjektet Møt forestillingen!
  Verksteder kalt Møt forestillingen! holdes i forkant/etterkant av scenekunstforestillinger som velges ut til å inngå i piloten skoleåret 2018/2019.

  • Fylkene som deltar i piloten velger én teaterforestilling og/eller én danseforestilling.
  • Verkstedene utvikles for den enkelte forestilling.
  • Verkstedet holdes på skolene, gjerne fra én uke- én dag i forkant/etterkant av forestillingen.
  • Antall skoler som får forestillingen med verksted velges av DKS i fylket.
  • Varighet verksted: 60-90 min, opp til tre verksteder per dag (maks fem timer totalt, jfr. rammevilkår DKS).
  • Dramapedagoger og dansepedagoger kan hyres lokalt. Honorar følger DKS-satsen som er kr 3899,- per dag i 2017/2018. DKS i fylkene dekker honorar og utvikling av verksted.

  Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen ved Drama- og teaterpedagogene og Dans i skolen bidrar med:

  • Utlysning av engasjement. Utvelgelse av dramapedagoger/dansepedagoger som utvikler og gjennomfører verksteder i dialog med kompanier og DKS.  De kan hyres lokalt i fylket der forestillingen skal turnere. Organisasjonene har fylkeslag og nettverk som dekker store deler av Norge.
  • Faglige samlinger for dramapedagoger og dansepedagoger som holder verksteder som en del av piloten Møt forestillingen! Erfaringsutveksling og veiledning. Reisekostnader kan ikke dekkes, men ut i fra behov kan det vurderes samlinger i flere byer. Individuell veiledning er også en mulighet. Vi finner gode løsninger ut i fra behov.
  • Initiere undersøkelser av hva lærere og elever får ut av verkstedene og forestillingene.