Julegaver Juletid
  • oktober 20, 2017
«Hva skal vi gjøre med elevene på juleavslutningen i år?» Trenger du inspirasjon og konkrete råd? For lærere på 1.-10. trinn. På et effektivt tretimers kurs 17. november, viser to erfarne kursholdere dere hvordan en god prosess mot en juleavslutning/julespill kan være. Vi skal se på ulike teknikker og teaterfaglige virkemidler, men også konkrete tips om hvordan det er lurt å organisere klassen eller trinnet. Med utgangspunkt i ulike idéer om elevvisninger, avslutninger og julespill, vil deltagerene bli rustet med en liten verktøykasse de enkelt kan ta i bruk i sin egen klasse eller på sin egen skole.
Kurset vil være dialogbasert og «på gulvet», og kursholderene vil prøve å finne løsninger for akkurat dine utfordringer.
 
Når: Fredag 17. november kl 12-15
Pris: Kr 450,-
Hvor: Fossveien 24, inngang Steenstrupsgate på Seilet. Huset for kunst og kultur i skolen (huset åpner formelt i 2018).
Arrangør: Drama- og teaterpedagogene
Påmelding: Scroll til påmeldingsskjema nede på denne siden 
 
Kursholdere:
Karoline Meyer er utdannet teaterpedagog og adjunkt fra HiOA. Hun har 20 års erfaring i å undervise barn og ungdom i teater og bevegelse. Karoline er til daglig teamleder og lærer i Oslo kulturskole og underviser barn i alderen 4 – 18 år, både inn i SFO/AKS, skole og barnehage. 
 
Margrete Bratberg-Grøstad er utdannet musikkteaterartist (Bårdar akademiet) og teaterpedagog (HiOA). Hun har  mange års erfaring med å undervise i teater på kulturskoler, skole- og barnehageprosjekter og frigrupper. Margrete er til daglig kunstnerisk- og pedagogisk leder i Nesodden Teaterfabrikk.
 
Karoline og Margrete jobber også skapende som frilansere og gjør regi, koreografi, undervisning, kurs/foredrag og skriver manus. De har jobbet og undervist sammen i over 10 år.

    Påmelding inspirasjonskurs Julespill

    Påmelding *
    Kurs julespill 17.nov