Design Uten Navn 3
  • oktober 11, 2023

Frokostseminar med 35 PPU studenter i Drama- og teaterkommunikasjon fra OsloMET ☕️
Kollokviefrokost med medbrakt mat & artikler.
Morsomme pitcher om artiklene til slutt 🙌🏼🫶
Studentene ble litt kjent med Drama- og teaterpedagogene, tidsskriftet DRAMA og Seilet- huset for kunst og kultur i skolen

Når: 29.09.23 kl 9.30-12.00
Hvor: Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen