Fagmiljøet i drama/teater på høgskole/universitetsnivå bidrar med mye forskning innen feltet. For tiden samarbeider mange av dramaseksjonene om det flerinstitusjonelle forskningsprosjektet «Drama/teater og demokrati 2014-2017». Prosjektet koordineres av Rikke G. Gürgens, HiOA/HiH, Stig A. Eriksson, HiB, Bjørn Rasmussen NTNU.

Drama- og teaterpedagogene er også aktive i å innhente og kartlegge situasjonen for dramafaget i samfunnet.