Kurs

Kurs

Drama- og teaterpedagogene skal stimulere utvikling og kompetanseheving innen drama- og teaterfeltet. Vi arrangerer årlige kompetansehevende kurs, nettverkssamlinger, seminar og debatter, og våre fylkeslag er aktive kursholdere i sine regioner.

Read More