Bli medlem!
Påmelding kurs- og nettverkssamling 14.-15.mars 2019

Hvilket fag torsdag? (parallelle bolker, se program) *
teaterproduksjon/teaterproduksjon fordypningDrama og samfunnTeater i perspektiv 1/2

Hvilket fag fredag? (parallelle bolker, se program) *
teaterproduksjon/teaterproduksjon fordypningDrama og samfunnTeater i perspektiv 1/2

Felles middag torsdag 14.mars kl 16.30
Deltar på middag (inkludert)