IMG 0567
  • august 15, 2017

Drama- og teaterpedagogene, Dans i Skolen, Mediepedagogene og Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS) har sammen med Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF), Kunst og design i skolen, Musikk i skolen og Kunst i skolen flyttet inn i nye lokaler. I et stort hus like ved KHiO i Fossveien på Grünerløkka. For første gang i vår 55 år lange historie har vi mye plass til å ha aktiviteter som kurs/seminarer i eget hus. Navn på huset og invitasjon til åpningen kommer i løpet av høsten.

Nå er nesten alle eskene pakket opp. Arkivet er hentet opp fra kjellerdypet og lettere tilgjengelig.

På bildet ser du et lite drypp fra 60-,70- og 80-tallet i arkivet.