DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift kom i første utgave i 1963 (under navnet Teater i skolen), og har siden da kommet ut i fire årlige numre. I 2014 endret utgiveren Drama- og teaterpedagogene på dette og besluttet å utgi tidsskriftet med kun tre numre per år, men fra nå av skulle hvert nummer være tykkere og trykkes med rygg. Uansett: til nå har det kommet ut over 200 utgaver av tidsskriftet, noe som tilsier en uvurderlig kilde for teoriutvikling, debatt og kvalitetssikring av og inspirasjon til praksis og forskning innen det anvendte teater-feltet gjennom til nå 52 år!

Her følger et lite knippe utvalgte numre som nedlastbar pdf. Flere vil følge etterhvert. Er det spesielle enkeltnumre du er interessert i å kjøpe, ta kontakt på medlem@dramaogteater.no. Vi jobber også med å få til en bedre publiseringsløsning for nett, følg med!

4-2014: DRAMALINJENE PÅ VIDEREGÅENDE SKOLER