Dette er våre kampsaker

DRAMA- OG TEATERPEDAGOGENE  SKAL:

  • Arbeide fagpolitisk for å fremme drama og teater som fag og læringsform i grunnskolen.
  • Heve kompetansen i og formidle kunnskap om drama og teater som kunstfag og læringsform. Les om våre kurs.
  • Bistå offentlige myndigheter som sakkyndig instans og kompetent høringsorgan.
  • Samarbeide med organisasjoner og nettverk innen skoleverket, samt drama- og teaterfaglige organisasjoner, både nasjonalt, nordisk og internasjonalt.
  • Arbeide for å understøtte og styrke bachelor-, master- og ph.d-utdanningene innen drama og teater ved norske høgskoler og universiteter, og bidra til at forskningen når ut til og operasjonaliseres i praksisfeltet.
  • Arbeide fagpolitisk for å fremme drama/teater som fag i Kulturskolen. DTP skal arbeide for økt samarbeid mellom kulturskolen, aktivitetsskolen/SFO og grunnskolen, og arbeide for at flere kulturskoler tilbyr drama/teaterundervisning. Les om drama/teater i Kulturskolen.
  • Arbeide fagpolitisk for å fremme bruk av drama/teater i barnehagen og styrke opplæring i drama/teater i barnehagelærerutdanningen.
  • Arbeide for at kommunene ansetter drama- og teaterpedagoger i en tolærerordning i grunnskolen.
  • Arbeide fagpolitisk for at drama som læringsform skal inngå som et obligatorisk poengfestet kurs i lærerutdanningene, med minimum 50 undervisningstimer i løpet av utdanningsløpet. Les om ståa til drama- og teaterfaget ved lærerutdanningene
  • Arbeide fagpolitisk for å fremme drama/teater som fag i det studieforberedende utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama i videregående opplæring (MDD), og arbeide for at fagmiljøets stemmer blir hørt i den pågående utredningsprosessen av utdanningsprogramme.