LANDSDELSLAGET NORD-NORGE

På årsmøtet 9. mai 2015 ble det etablert et landsdelslag i Nord-Norge. Vi er i oppstartsfasen og søker etter flere medlemmer. Landsdelslaget er for alle i de tre nordlige fylkene som vil være med på å fremme drama- og teaterfaget i nord. Spre det glade budskap – verv alle du kjenner som jobber med drama- og teater!

Bor du i Nord-Norge og har lyst til å engasjere deg i DTP? Ta kontakt med styreleder Terese Tollefsen på: terese.tollefsen@gmail.com

FACEBOOK GRUPPE

Bli medlem av denne gruppen og se diskusjonen, innlegget og kommentaren.

Bli med på å starte et nordnorgeslandslag av Drama- og Teaterpedagogene!

Gruppa er for alle som vil være med på dette arbeidet – spre det glade budskap – inviter alle du kjenner som har utdanning og jobber med drama- og teater.

Sammen kan vi få til masse bra greier, både faglig og sosialt!

Bli medlem av gruppen

Kontakt oss

Styreleder
TERESE IREN TOLLEFSEN
terese.tollefsen@gmail.com

Kasserer
CHRISTIN ANITA NIKOLAISEN
Mob.: 41 93 29 32
christin68nik@gmail.com

Styremedlem
ELINE PETRINE
Mob.: 99 26 26 57
elinejo@gmail.com

Styremedlem
MIRIAM WIIK
Mob.: 91 13 74 88
miriamwiik@hotmail.com

Styremedlem
THERESA HAABETH HOLAND

theresa.holand@gmail.com