MuntligFortellingSagdalen
  • juni 20, 2018

Hvordan få barn og unge til å fortelle? Hvordan kan du som norsklærer eller litteraturformidler på bibliotek bruke muntlig fortelling som en del av litteraturformidlingen? Kurs på Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen 25.-26.10. Den muntlige fortellingen er en levende møteplass og en brobygger mellom mennesker. Barn og unge som forteller egne historier utvikler språk, selvtillit og kompetanse. Marianne Sundal og Lise Forfang Grimnes har gjennom 14 år jobbet med den muntlige fortellingen som metode. Gjennom prosjekter som Fortellerskolen i Sagdalen, Ung Fortellerscene og BokLek sitter de på unik erfaring og kunnskap som de mer enn gjerne deler med andre.

Kurset har et todelt fokus a) å få barn og unge til å fortelle b) muntlig fortelling i litteraturformidling. Vi jobber med improvisasjon, livsfortellinger og ulike litterære tekster. Dette er et praktisk kurs med mange konkrete tips, metoder og eksempler som kan tas med umiddelbart inn i en jobbhverdag.

Marianne Sundal er forteller, sanger og pedagog.  Hun har siden 2003 vært prosjektleder, utøver og pedagog i en rekke forskjellige prosjekter i Den Kulturelle skolesekken i hele landet.  Hun arbeider primært i prosjekter retta mot barn og unge med fokus på både muntlig og skriftlig litteratur. Hun er dramapedagog og de to siste årene har hun hatt ansvaret for Litteraturhuset i Oslo sin satsning på litteraturformidling for småbarn.

 

Lise Forfang Grimnes er forfatter og forteller. Hun har siden 2003 reist med forestillinger for Den Kulturelle Skolesekken og vært kursholder i ulike prosjekter for barn og ungdom. Hun debuterte som forfatter i 2014 med romanen Kaoshjerte (Aschehoug). Boka ble tildelt Kulturdepartementet sin debutantpris ogØstfoldungdommens Kritikerpris. Oppfølgeren Blodskraft kom i 2016. Grimnes har en master i pedagogikk fra UiO som omhandler muntlig fortelling i ungdomsskolen.

Foto av Lise: Anja Ivanowitz

 

Kurset er utviklet for målgruppen dramalærere, norsklærere og litteraturformidlere.

 

Når: 25.-26.10 2018. Kl 10-15.30 begge dagene.

Hvor: Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen, Fossveien 24 med inngang vis-á-vis Steenstrups gate 17, Grünerløkka, Oslo

Pris: 1800,- (inkludert lunsj). Påmelding kommer.