Yellow
  • desember 10, 2018

Drama- og teaterpedagogene arrangerer fagdager i mars 2019. Det blir presentasjoner av modeller og idéer for undervisning/foredrag/workshoper/sensorskolering med mer. Datoer, detaljert program og påmelding kommer.

Fagdagene deles opp med program for:

  • Barnehagelærere/barnehagelærerutdanning (1 dag)
  • Grunnskolelærere/grunnskolelærerutdanning (1 dag)
  • Dramalærere på Musikk, dans og drama, programområdet drama i videregående skole (2 dager)